zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Nowości RODO za I kwartał 2021 oraz wnioski/orzecznictwo w sprawie dostępu do informacji publicznej

12 maja 2021 09:00-13:00

250 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
specjalista z zakresu prawa administracyjnego, autor książek i artykułów z poszczególnych aspektów prawa administracyjnego (głównie RODO i dostęp do informacji publicznej w tym w Municipium, Gazecie Prawnej itd.), przeprowadził ponad 500 szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego, inspektor ochrony danych w kilkudziesięciu jednostkach.


PROGRAM:
I. RODO
1. V filarów RODO.
2. Omówienie kar nałożonych przez Prezesa UODO (oraz wniosków dla IOD);
1. Kara na nałożona na ENenę,
2. Kara na nałożona na Warta,
3. Kara na nałożona na KSSIP,
4. Orzeczenie w sprawie biometrii w szkole
5. Inne.
3. Udostępnienie i powierzenie danych osobowych.
4. Umowy powierzenia- na co zwracać uwagę?
5. Omówienie orzeczeń sądowych w zakresie RODO;
6. Wskazanie interpretacji i wyjaśnień Prezesa UODO w zakresach przydatnych dla jst;
7. Aktualne zagadnienia wynikające z ochrony danych osobowych w samorządzie;
8. Realizacja praw osób fizycznych
9. Najważniejsze zagraniczne decyzje organów nadzorczych.
II. Informacja publiczna
1. Wniosek I Prezesa SN do Trybunału w sprawie stwierdzenia niekonstytucyjności;
2. Najciekawsze wnioski jakie spłynęły do jst w I kwartale 2021;
3. Czy organ może wnosić do innego organu?
4. Pytania o prywatność funkcjonariuszy?
- Ile kto zarabia w jednostce?
- Wysokość nagród
- Orzecznictwo na temat uzasadnień przyznania nagród.
- Czy pracownik został zaszczepiony?
- Jawność wykształcenia kompetencji. Jawność świadectw/ certyfikatów
5. Stosunek UDIP do PZP.
- Tajemnica przedsiębiorcy vs tajemnica przedsiębiorstwa.
- Kiedy można zastrzec tajemnicę przedsiębiorcy?
- Kiedy można zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?
6. Czym jest informacja przetworzona?
- Orzecznictwo w zakresie testu wagi
- Czym jest szczególny interes publiczny
7. Odmowa UDIP.


 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha