zaproponuj szkolenia

Online: Obliczanie prewspółczynika i proporcji w podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego oraz projekt SLIM VAT 3

24 kwiecień 2023 09:30-14:30

280 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
Licencjonowany doradca podatkowy. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Tax Net Sp. z o.o., Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Modus, Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Instytutem Rachunkowości i Podatków w Warszawie a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C., gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.


CELE SZKOLENIA:
Jednostki samorządu terytorialnego są szczególnego rodzaju podatnikiem podatku VAT, ponieważ część ich działalności nie podlega opodatkowaniu. To wymusza na gminach obowiązek liczenia tzw. prewspółczynnika, w przypadku gdy gmina chce odliczyć podatek VAT z tzw. faktur mieszanych. Z drugiej strony rezygnacja z odliczenia podatku VAT, naraża osoby odpowiedzialne na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dlatego tak istotna jest wiedza na temat sposobów liczenia prewspoczynnika oraz dokonywania korekt rocznych z tego tytułu. Tym bardziej, że zmieniła się linia orzecznicza sądów administracyjnych, które dopuszczają stosowanie korzystnych dla gmin metod liczenia prewspółczynnika (innych niż metoda z rozporządzenia MF). Uczestnicy szkolenia otrzymają kompleksową wiedzę w jaki sposób najkorzystniej obliczyć prewspółczynnik oraz proporcję oraz jak dokonać korekt rocznych. Będziemy analizowali konkretne przypadki oraz liczyli prewspółczynnik na konkretnych przykładach. W ramach szkolenia omówiony zostanie również pakiet SLIM VAT 3 oraz jego wpływ na rozliczenia gmin. Poruszone zostaną także inne zagadnienia, istotne z punktu widzenia gmin takie jak raportowanie schematów podatkowych czy korekta plików JPK. Ponadto każdy uczestnik będzie miał możliwość zadawania pytań zarówno w trakcie szkolenia jak i po jego zakończeniu.


ADRESACI:
Szkolenie jest kierowane do osób stosujących w praktyce przepisy o podatku VAT w gminach oraz do osób odpowiedzialnych za ten obszar działalności jednostki samorządu terytorialnego. W szczególności program szkolenia został dopasowany do potrzeb skarbników, kierowników referatów i działów podatkowych oraz pracowników, na co dzień zajmujących się sprawami podatku VAT.


PROGRAM:
I. Podatek VAT – zasady rozliczeń w JST
1. Specyfika definicji podatnika w przypadku JST
2. Podatek należny
3. Podatek naliczony
4. Miejsce świadczenia
5. Podstawa opodatkowania
6. Stawki podatkowe
7. Obowiązek podatkowy
8. Zwolnienia w podatku VAT
9. Specyfika opodatkowania podatkiem VAT JST

II. Roczna korekta podatku VAT w JST
1. Korekty rozliczeń podatku VAT w ramach tzw. współczynnika
- Zasady liczenia proporcji
- Wyłączenia przy liczeniu proporcji
- Zmiana wykorzystania nieruchomości
- Korekta w przypadku pojazdów samochodowych
- Korekta roczna – zasady ogólne
- Korekta roczna w przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
- Moment oraz forma dokonania korekty
- Zmiana przeznaczenia towaru lub usługi oraz zmiana prawa do odliczenia a korekta roczna
2. Korekta roczna podatku VAT w ramach tzw. prewspółczynnika
- Podstawa prawna korekty rocznej w zakresie prewspółczynnika
- Zasady ustalania prewspółczynnika dla celów korekty rocznej
- Wybór metody ustalania prewspółczynnika – fundamentalne znaczenie najnowszego orzecznictwa NSA
- Jak przygotować się do korekty rocznej?
- Korekta roczna w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- Czy istnieje obowiązek korekty w przypadku środków trwałych (np. sieci wodociągowych i kanalizacyjnych) oddanych do użytkowania przed wejściem w życie przepisów o prewspółczynnika?
- Wpływ przepisów o centralizacji na sposób i zakres dokonywania korekty.
- Analiza najnowszego orzecznictwa
3. Analiza na przykładach
- Obliczanie prewspółczynnika na przykładach
- Obliczanie proporcji na przykładach

III. SLIM VAT 3
- Rozszerzenie katalogu płatności z rachunku VAT
- Zmiany w liczeniu proporcji oraz prewspółczynnika
- Stawka sankcyjna VAT
- Kursy walut
- Mały podatnik – zmiana progu
- Wiążąca Informacja Stawkowa oraz Wiążąca Informacja Akcyzowa – doprecyzowanie przepisów
- Transakcje wewnątrzwspólnotowe
- Pozostałe zmiany

VI. Pozostałe zagadnienia
1. Czy gmina ma obowiązek raportowania schematów podatkowych ?
2. Czy dotacja otrzymana na realizację projektu przez gminę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
3. Opodatkowanie podatkiem VAT kontraktów drogowych w gminach.
4. Czy gminy mają obowiązek korygowania JPK ze względu na brak oznaczeń „TP”?


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha