zaproponuj szkolenia

Online: Obowiązek zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach (standardy zatrudnienia)

31 sierpień 2022 09:00-13:30

299 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest poznanie zmian w zakresie zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach – na szkoleniu zostaną przedstawione zmiany merytoryczne i finansowe.


PROGRAM:
1.    Podstawa prawna - zmiana ustawy Prawo oświatowe.
2.    Określenie minimalnej łącznej liczby etatów specjalistów w placówce oświatowej.
3.    Określenie minimalnej liczy etatów pedagogów specjalnych i psychologów w łącznej liczbie etatów specjalistów.
4.    Określenie minimalnej liczby etatów w przypadku zespołu szkół i placówek oraz oddziałów przedszkolnych.
5.    Podstawa prawna zatrudnienia – Karta Nauczyciela w przypadku placówek prowadzonych przez samorząd. Szczególne regulacje dla nauczyciela uzupełniającego etat.
6.    Podstawa prawna zatrudnienia – Kodeks Pracy w przypadku placówek dotowanych. Czy będą możliwe inne formy zatrudnienia?
7.    Ustalenie stanu liczby uczniów do określenia minimalnej liczby etatów – co ze zmianami w trakcie roku szkolnego?
8.    Algorytm określający minimalny poziom wyjściowy standardów specjalistów według stanu SIO na 30.09.2020 i 30.09.2021.
9.    Okres przejściowy.
10.    Finansowanie – wzrost subwencji oświatowej. O ile wzrośnie subwencja?
11.    Dotacje – aktualizacja stawek dotacji w trakcie roku. O ile wzrośnie dotacja dla dotowanej szkoły i placówki?

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha