zaproponuj szkolenia

Online: Docelowe standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów

21 sierpnia 2024 09:00-14:00

365 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest poznanie zasad zatrudniania nauczycieli specjalistów począwszy od 1 września 2024 r. Minimalne poziomy ulegają zwiększeniu. W ślad za tym wzrośnie również liczba godzin nauczycieli psychologów i pedagogów specjalnych. Na szkoleniu omówiony zostanie również pomocniczy raport w SIO dotyczący spełniania minimalnych poziomów zatrudnienia wraz z jego wykorzystaniem do oceny spełnia warunku z art. 42d ust. 13 KN oraz wskazane niedoskonałości raportu w określonych sytuacjach.


PROGRAM:
1.    Podstawa prawna – art. 42d Karty Nauczyciela.
2.    Określenie minimalnej łącznej liczby etatów specjalistów w szkole i przedszkolu ogólnodostępnym począwszy od 1 września 2024 r.
3.    Określenie minimalnej liczby etatów pedagogów specjalnych i psychologów w łącznej liczbie etatów specjalistów. O ile godzin trzeba zwiększyć wymiar? Czy można zaokrąglać godziny w dół?
4.    Określenie minimalnej liczby etatów w przypadku zespołu szkół i placówek oraz oddziałów przedszkolnych.
5.    Podstawa prawna zatrudnienia – Karta Nauczyciela w przypadku placówek prowadzonych przez samorząd. Szczególne regulacje dla nauczyciela uzupełniającego etat.
6.    Podstawa prawna zatrudnienia – Kodeks Pracy w przypadku placówek dotowanych. Czy są możliwe inne formy zatrudnienia?
7.    Ustalenie stanu liczby uczniów do określenia minimalnej liczby etatów – co ze zmianami w trakcie roku szkolnego?
8.    Kwalifikacje nauczycieli specjalistów.
9.    Zadania nauczycieli specjalistów.
10.    Zajęcia rewalidacyjne a etaty specjalistów.
11.    Raport pomocniczy w SIO dotyczący spełniania minimalnych poziomów zatrudnienia. Wykorzystanie ze znajomością niedoskonałości tego raportu.
12.    Algorytm określający minimalny poziom wyjściowy standardów specjalistów na rok szkolny 2024/2025 według stanu SIO na 30.09.2020 i 30.09.2021. Wykorzystanie raportu w strefie pracownika SIO. Zapisy dla organów prowadzących.
13.    Finansowanie –subwencja oświatowa na specjalistów w 2024 r. Wzrost wag.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha