zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Obowiązkowa ochrona sygnalisty w systemie antykorupcyjnym jednostki i urzędu

14 kwiecień 2021 10:00-15:00

290 zł netto

 Obowiązkowa ochrona sygnalisty w systemie antykorupcyjnym jednostki i urzędu


 -    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,

-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:            
- Audytor wewnętrzny (CRMA CGAP) oraz Menadżer ds. Zgodności (ACO).
- Były pracownik Najwyższej Izby Kontroli, posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu i prowadzeniu kontroli oraz audytów wewnętrznych.
- Z wykształcenia prawnik, ukończył m.in. studia doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz „Psychologię przywództwa” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Były wieloletni obserwator w Radzie ds. Standardów Audytu Wewnętrznego IIA Global oraz lider Podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej.
- Ekspert z zakresu kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz przeciwdziałania i oceny systemów antykorupcyjnych.


INFORMACJE:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii nałożyła na podmioty sektora publicznego obowiązek zapewnienia ochrony tzw. sygnalistów, czyli osób zgłaszających nadużycia, podejrzenia korupcji oraz szereg innych nieprawidłowości.

Oznacza to konieczność przygotowania i wdrożenia nowych procedur. Brak zgodności z Dyrektywą może wiązać się z poważnymi konsekwencjami wizerunkowymi dla kierowników jednostek oraz skutkami prawnymi. Państwa członkowskie są zobowiązane do przyjęcia regulacji unijnej do 17 grudnia 2021 r. Przepisom o ochronie tzw. sygnalistów podlegać będą podmioty sektora publicznego – z wyjątkiem gmin zamieszkanych przez mniej niż 10 tys. mieszkańców oraz pracodawcy prywatni zatrudniający mniej niż 50 pracowników, chyba że polski ustawodawca rozszerzy katalog podmiotów zobowiązanych.

W czasie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z wymogami przepisów prawa oraz praktycznymi rozwiązaniami, w jaki sposób zorganizować system antykorupcyjny oraz ochrony sygnalistów. Ponadto omówiony zostanie sposób przygotowania niezbędnych w tym zakresie procedur, wzorów dokumentów i sposobów oceny wdrożonych rozwiązań.

 


PROGRAM:

1. Nadużycia i nieprawidłowości w urzędzie.
a) Rodzaje nadużyć i nieprawidłowości w działalności urzędu.
b) Mechanizmy korupcjogenne w świetle badań Najwyższej Izby Kontroli.
c) Wskazówki antykorupcyjne oraz dotyczące programów zgodności w sektorze publicznym Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
2. Regulacje prawne i standardy dotyczące zarządzania ochroną sygnalisty.
a) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
b) Wytyczne i normy dotyczące tworzenia kanałów zgłoszeń i wyjaśniania niezgodności (ISO 37001 – system antykorupcyjny, ISO 37002 – system zarządzania ochroną sygnalistów, COSO 2016)
3. Zakres ochrony sygnalisty.
a) Charakterystyka sygnalisty.
b) Zakres, zasady i warunki ochrony sygnalisty w świetle przepisów prawa.
c) Rodzaje zakazanych działań odwetowych.
4. Organizacja systemu przyjmowania zgłoszeń oraz ochrony sygnalisty w urzędzie.
a) Przyjmowanie zgłoszeń i ochrona sygnalistów w systemie kontroli zarządczej.
b) Role i zadania w systemie przyjmowania zgłoszeń oraz ochrony sygnalistów.
c) Zasady i procedury przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia postępowań wyjaśniających.
d) Monitorowanie oraz ocena skuteczności systemu przyjmowania zgłoszeń i ochrony sygnalisty.


%MCEPASTEBIN%

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha