zaproponuj szkolenia

Online: OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE. Czasowe odebranie zwierząt z uwagi na znęcanie się. PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE

26 czerwca 2024 10:00-14:00

330 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca FRDL oraz innych ośrodków w kraju z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt.


CELE SZKOLENIA:

Omówienie procedury czasowego odebranie zwierząt w związku ze znęcaniem się przez właściciela na tle ustawy o ochronie zwierząt. Omówienie procedur i problemów związanych z ochroną zwierząt.


 ADRESACI:

Pracownicy urzędów gmin, miast, zakładów komunalnych, straż miejska, pracownicy powiatowych inspekcji weterynarii, podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt, organizacje społeczne zajmujące się ochroną zwierząt.


PROGRAM:

1. Obowiązki właściciela opiekuna zwierząt. Odpowiedzialność właściciela opiekuna w zakresie prawa cywilnego oraz prawa karnego.
2. Przestępstwa przeciwko ochronie zwierząt – występki i wykroczenia.
3. Postępowanie w stosunku do zwierząt a w szczególności regulacje dot.:
- Zakazów zabijania zwierząt.
- Regulacji z zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
- Ograniczenia w obrocie zwierzętami.
4. Zasady użycia broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego w stosunku do zwierząt.
5. Obowiązki posiadaczy zwierząt domowych w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego i eliminowa-nie zagrożenia dla osób trzecich.
6. Postępowanie w sprawach odebrania zwierząt w razie stwierdzenia ich rażącego traktowania.
- proponowane zmiany w zakresie czasowego odebrania zwierząt.
- wszczęcie postepowania, przesłanki, osoby uprawnione do sygnalizacji,
- postepowanie wyjaśniające, dowody, oględziny przesłuchiwanie świadków,
- zależności między toczącym się postpowaniem karnym a postepowaniem administracyjnym,
- zasady odpłatności za czasowe odebranie, podmioty zobowiązane, możliwość stosowania ulg.
- planowane zmiany w procedurze.
7. Zadania gminy w zakresie ochrony zwierząt. Zwierzęta dziko żyjące a obowiązki gminy.
- status zwierząt dziko żyjących,
- uprawnienia i obowiązki gmin, zarządców dróg i innych organów państwa,
- problematyka dochodzenia roszczeń dotyczących zwierząt dziko żyjących i ich zwłok;

8. Omówienie najczęściej powtarzających się uchybień z zakresu postępowania administracyjnego w działalności orzeczniczej gmin.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha