zaproponuj szkolenia

Online: Organizacja naboru na wolne stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych

31 marzec 2023 10:00-13:30

300 zł netto

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1994) i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1995). W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku) , w zakresie zadań kontrolnych m.in. rozpatrywanie skarg pracowniczych i związkowych dotyczących prawa pracy oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje m.in. w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie.
Od 2007 roku - w ramach własnej działalności szkoleniowo-doradczej - organizacja i prowadzenie zajęć w ramach szkoleń w zakresie prawa pracy, bhp dla instytucji sfery budżetowej (w szczególności dla jednostek samorządowych) i firm.


Program szkolenia:

 1.       Nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Pracodawcy samorządowi zobowiązani do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w tym stanowiska urzędnicze kierownicze
 2.       Znaczenie cech naboru: otwartość i konkurencyjność
 3.       Przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym
 4.       Definicja wolnego stanowiska urzędniczego- zagadnienia interpretacyjne
 5.       Przeniesienie zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych
 6.       Zatrudnianie pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika samorządowego ( aspekty praktyczne)
 7.       Rozpoczęcie naboru na stanowisko, na którym zatrudniony pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 8.       Czy powierzenia pełnienia obowiązków  za zgodą pracownika stanowi ominięcie procedury naboru? Skutki powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku sekretarza.
 9.       Etapy naboru
 10.   Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze
 11.   Wymagania formalno - prawne ogłoszenia o naborze i dokumentów aplikacyjnych, z uwzględnieniem RODO
 12.   Opis stanowiska pracy oraz wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe wobec kandydatów (przykład)
 13.   Wymogi w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, a procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
 14.   Preferencje dotyczące kandydatów niepełnosprawnych
 15.   Termin składania dokumentów w procedurze naboru
 16.   Treść regulaminu naboru – znaczenie (przykład)
 17.   Status i skład komisji  ( stała lub epizodyczna) przeprowadzającej nabór. 
 18.   Metody i techniki naboru  (przykłady)
 19.   Wymogi formalne protokołu naboru – omówienie pomocniczych wzorów
 20.   Informacja o wyniku naboru – wymogi formalne, termin publikacji (przykład)
 21.   Nierozstrzygnięcie naboru. Unieważnienie naboru (kazus)
 22.   Zatrudnianie osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym 
 23.   Umowy na czas określony i nieokreślony w administracji samorządowej. Przygotowanie pracowników do pracy ( badania lekarskie, szkolenia bhp)
 24.   Termin przedkładania pracownikowi rodzaju i warunków umowy  pracę w formie pisemnej – aspekt praktyczny.
 25.   Wypowiedzenie zmieniające warunków pracy lub płacy, porozumienie zmieniające
 26.   Czasowe powierzenie innych obowiązków pracownikowi
 27.   Awans zawodowy – przeniesienie na inne stanowisko

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha