zaproponuj szkolenia

Online: Organizacja systemu alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach w województwie, powiecie i gminie

24 czerwca 2024 09:00-13:00

280 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,

- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,

- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przeszłości pracownik miejskiego centrum zarządzania kryzysowego, gdzie odpowiadał między innymi za opracowywanie planów i procedur postępowania na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych, w tym sytuacji kryzysowych, monitorowanie i ocenę zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i powszechnego, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów, współpracę z właścicielami obiektów podlegających obowiązkowej ochronie oraz właścicielami infrastruktury krytycznej. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z dziedzin: zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności, bezpieczeństwo imprez masowych, zabezpieczenie mienia i osób. Doświadczony trener i szkoleniowiec. Autor licznych publikacji dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, współautor publikacji „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.


CELE SZKOLENIA:
Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców o zagrożeniach jest jednym z podstawowych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Wielokrotnie jednak jest to jeden z tych elementów reagowania na sytuacje kryzysowe, który w ogóle działań podejmowanych przez administrację publiczną oceniany jest najsłabiej. Celem szkolenia jest zatem przygotowanie uczestników do realizacji ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach w sposób skuteczny i efektywny. Będzie ono także doskonałą okazją do poznania dobrych praktyk i nowych trendów w komunikowaniu się z mieszkańcami.


ADRESACI:
Szkolenie przeznaczone dla decydentów, pracowników komórek urzędów gmin (miasta) i starostw powiatowych właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, pracowników gminnych i powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, jednostek organizacyjnych gminy, przedstawicieli spółek komunalnych i przedsiębiorców realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, przedstawicieli służb, straży i inspekcji, przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych, a także wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką zarządzania kryzysowego.


PROGRAM:
W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:
- Jakie przepisy prawa i w jakim zakresie regulują funkcjonowanie systemu ostrzegania
i alarmowania?
- Jak prawidłowo dobierać kanały i narzędzia umożliwiające ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców?
- Jakie informacje, w jakiej formie i przy użyciu jakiego języka powinny zostać zawarte
w standardowym komunikacie?
- W jakich dniach i w jakich godzinach dystrybuować komunikaty informacyjne
i ostrzegawcze?
- Omówienie zadania wdrożeniowego do wykonania we własnym zakresie po szkoleniu.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha