zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Oszczędne planowanie wydatków w oświacie. Przygotowanie do nowej organizacji szkół i przedszkoli

11 grudzień 2020 09:00-12:00

250 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Od 2016 ekspert MEN (poz. 1121), specjalizuje się w zakresie tzw. prawa oświatowego. Współpracuje z RIO, SKO, ODN, z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w całym kraju. Praktyk, kontroler, analityk. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie samorządowca, dyrektora szkoły, z zawodu nauczyciel dyplomowany. Odznaczona Medalem K.E.N.
Trener, wykładowca, edukator. Osobiście przepracowanych ponad 9400 godzin na salach szkoleniowych z ostatnich 9 lat, w tym od 2015 roku jako osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą. W dorobku szkolenia dla ponad 190.000 ich uczestników, ponad 240 audytów i analiz usprawniających planowanie i finansowanie samorządowej oświaty oraz zoptymalizowanie wydatków bieżących (Analiza arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli), ponad 50 osobiście przeprowadzonych czynności kontrolnych w siedzibach szkół i przedszkoli nie samorządowych z zakresu prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji podmiotowych. Autorka wielu publikacji, w tym w czasopiśmie dla samorządów "Wspólnota", tekstów merytorycznych dla Gazety Prawnej, ekspert w wielu ogólnokrajowych konferencjach branżowych, forów i seminariów.


CELE SZKOLENIA:
Pytania i odpowiedzi na Twoim arkuszu, planie finansowym, organizacji. Czyli, wspólnie zweryfikujemy Waszą organizację szkoły i przedszkola!
Ty pytasz, ja odpowiadam. Ty masz wątpliwości, ja je spróbuję rozwiać.
Nie wierzysz, że ten przepis można inaczej stosować, by było taniej, ja pokażę, że i owszem!
Trzy godziny praktycznego planowania, by analiza statutów, arkuszy, orzeczeń, uchwał, ramowych planów nauczania przyniosła Tobie wymierne korzyści, by nie dopłacać tam, gdzie nie ma takiej potrzeby, by odkryć wszystkie zakamarki drogich rozwiązań w organizacji.
Szkolenie praktyczne, tylko 3 godziny, a jak wiele zyskasz. Zadajesz pytanie, patrząc na swój arkusz, a ja odpowiadam, gdzie są zbędne koszty.
Naprawdę wiele zyska i samorząd, i dyrektor. Niepotrzebnie zaplanowane wydatki, przez nieumiejętne wykorzystanie przepisów posłużą innym zadaniom szkoły/przedszkola.
Szukasz miejsca, gdzie "przecieka" pieniądz publiczny to szkolenie jest dla Ciebie!


PROGRAM:
1. Organizacja to komunikacja - stawiamy założenia finansowe i organizacyjne szkołom/przedszkolom.
2. Kompetencje zarządcze dyrektora szkoły/przedszkola, a wymagania samorządu w planowaniu wydatków- co wolno i komu?
3. Obszary absurdów- zabieranie głosu przez inne organizacje i instytucje i co z tego wynika dla dyrektora i samorządu?
4. A teraz praktyka- otwieramy przykładowy arkusz, plan finansowy, statut, orzeczenie i budujemy oszczędną szkołę/przedszkole- można i to bez naruszania wysokiej jakości pracy i bez obniżania wyników.
5. Na zakończenie pracy ambitny samorząd swój cel osiągnie i nie wkroczy w kompetencje dyrektora szkoły/przedszkola - grunt to dobra współpraca i jeszcze lepsza komunikacja.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha