zaproponuj szkolenia

Online: PFRON - obowiązki wobec funduszu, uzyskiwanie pomocy i zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych

28 sierpnia 2024 10:00-14:00

365 zł netto

Data szkolenia:

28.08.2024 r.

Godziny szkolenia:

10.00 – 14.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 14.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszenia:

26.08.2024 r.

 Cena szkolenia: 365 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób: 345 zł netto/os.

Regulacje dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania wsparcia w ich zatrudnieniu w ramach PFRON nie należą do najłatwiejszych do interpretacji i stosowania. 

Jak sobie radzić obecnie? Czy ustawodawca dostosował przepisy do zmienionej rzeczywistości?


Cel szkolenia:                                                                                                              

Zapoznanie słuchaczy z zakresem norm prawnych regulujących zagadnienia dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych. Praktyczne wskazówki w zakresie uzyskiwania dofinansowania w ramach PFRON.


Szkolenie pozwoli Ci:

- sprawnie określać czy jesteś czy nie jesteś zobowiązany odprowadzać składkę na PFRON;
- obliczyć prawidłowo wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
- ustalić czy możesz starać się o jakieś formy wsparcia finansowego z PFRON;
- ustalić czy spełniasz wymóg wykazania efektu zachęty przy wnioskowaniu o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego;
- prawidłowo zaplanować czas pracy pracownika niepełnosprawnego;
- ustalić od kiedy należy się niepełnosprawnemu urlop dodatkowy;
- opracować sposób podejścia do problematyki dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Adresaci szkolenia:

Pracodawcy, osoby kierujące zakładem pracy, pracownicy działów kadrowych i płacowych oraz księgowości, menadżerowie działów HR.


Informacje o prowadzącym:

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawowe pojęcia i regulacje prawne
• PFRON – co to jest?,
• Co oprócz PFRON – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

2. Obowiązkowa składka PFRON
• podmioty zobowiązane i zwolnienia z obowiązku zapłaty
• wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych i jego wpływ na składkę – przykłady wyliczeń
• obliczenie należnej składki - przykłady
• wpływ niektórych schorzeń na składkę
• obniżanie wpłat obowiązkowych na PFRON.

3. Co mogę uzyskać z PFRON i w jaki sposób?
• dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego – od A do Z – NOWE STAWKI
• dofinansowanie do wyposażenia stanowiska pracy
• refundacja kosztów zakupu maszyn i urządzeń
• inne rodzaje pomocy

4. Jak zatrudnić osoby niepełnosprawne?
• stopnie niepełnosprawności – jakie ma to znaczenie?
• zatrudnienie niepełnosprawnego a RODO
• czas pracy osoby niepełnosprawnej
• urlop dodatkowy – od kiedy?
• „opóźnienie” w dostarczeniu orzeczenia jakie wywołuje skutki w zakresie praw pracowników niepełnosprawnych
• urlop dodatkowy a turnus rehabilitacyjny - zależności

5. Dostosowanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – czy to ważne?


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:
Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha