zaproponuj szkolenia

Online: POLICZ PIENIĄDZE W SAMORZĄDOWEJ OŚWIACIE. Zmiany od nowego roku szkolnego mające wpływ na finansowanie. Subwencja, dotacja, sposoby na pomniejszenie wydatków.

31 sierpień 2022 10:00-14:00

300 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY: ELŻBIETA RABENDA

Ekspert z listy MEiN (poz. 1121), wykładowca, znawca i pasjonat tzw. prawa oświatowego. Współpracuje z RIO, SKO, MEiN, z urzędami gminy i powiatów w całym kraju. Praktyk.

Trener, wykładowca, edukator. Osobiście przepracowanych ponad 98000 godzin na salach szkoleniowych z ostatnich 9 lat, w tym od 2015 roku jako osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą. W dorobku szkolenia dla ponad 190.000 ich uczestników. Autorka wielu publikacji, w tym w czasopiśmie dla samorządów "Wspólnota", tekstów merytorycznych dla Gazety Prawnej. Posiada doświadczenie samorządowca, dyrektora szkoły, z zawodu nauczyciel dyplomowany.


 PROGRAM:

1. Subwencja 2022- nie wystarczy na wszystkie bieżące wydatki, ale co zrobić, by ją lepiej wykorzystać, bez nadmiernego obciążania własnych środków?
2. Zmiany prawne od 01.09.2022 r. mające wpływ na finansowanie szkół i przedszko-li.
3. Oddziaływanie arkusza organizacyjnego/aneksów na subwencję, koszt godziny nauczycielskiej, koszt oddziałów= policzymy i zaplanujemy w samorządowych pla-nach finansowych. Wypunktujemy drogie lub zbędne obszary w organizacji.
4. Organizacja to komunikacja- stawiamy założenia finansowe i organizacyjne szko-łom/przedszkolom. Przygotowania do nowej organizacji szkół i przedszkoli 2022/2023.
5. Kompetencje zarządcze dyrektora szkoły/przedszkola, a wymagania samorządu w planowaniu wydatków- co wolno i komu?
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Planowanie z rozsądkiem. 40% planowa-nych zajęć to zdecydowany nadmiar. Co robimy nie tak?
7. Specjaliści w szkole/przedszkolu- czy obliczyłeś prawidłowo standard? Finansowa-nie zadania.
8. Porozmawiajmy o Państwa ciekawych rozwiązaniach i praktykach.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha