zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Postępowanie i wydawanie decyzji w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

26 marca 2021 10:00-14:00

250 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny, od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.). Wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt.


PROGRAM:

1. Wprowadzenie do problematyki wydawania decyzji w w.w zakresie:
- podstawa prawna,
- wniosek – ocena poprawności zgodnie z art. 63 k.p.a.
2. Omówienie przesłanek do wydania decyzji zgodnie z wnioskiem klienta tj.:
- właściwość gminy (art. 65 k.p.a.),
- wnioskodawca – kto jest uprawniony do złożenia wniosku;
- zasady ustalenia miejsca zamieszkania wnioskodawcy – osoby bezdomne,
- kwestia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w celu ustalenia
struktury rodziny, dochodu, występowania dysproporcji wynikających z art. 12
ustawy o pomocy społecznej,
- ustalenie ewentualnych innych źródeł ubezpieczenia.
3. Decyzja odmowna:
- przyczyny/przesłanki do wydania decyzji odmownej,
- podstawy prawne wydania decyzji odmownej (np. inne źródło
- ubezpieczenia).
4. Sytuacje wyjątkowe:
- ustanowienie pełnomocnika dla osoby nieobecnej,
- obowiązki wynikające z k.p.a. nałożone na organ w świetle ostatniej
nowelizacji - art. 7b.
5. Doradztwo dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników – czas
przeznaczony na pytania.


 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha