zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Praca zdalna a telepraca

21 wrzesień 2020 09:00-13:00

220 zł netto

Jak wprowadzić, zorganizować i rozliczać pracę świadczoną poza zakładem pracy


- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego tematu. 


CEL SZKOLENIA:
Według zapowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wprowadzona na potrzeby tzw. Koronaustawy regulacja dotycząca pracy zdalnej niebawem zostanie przeniesiona do Kodeksu pracy. W konsekwencji tego zabiegu legislacyjnego praca zdalna na stałe zaistnieje obok stosowanej w praktyce już od 2007 r. telepracy.
-    Jakie różnice zachodzą pomiędzy tymi obiema formami pracy?
-    W jakich przypadkach można stosować wyłącznie telepracę, a kiedy pracę zdalną?
-    W jaki sposób, zgodnie z przepisami, wprowadzić każdą z tych form organizacji pracy w zakładzie pracy?
-    Jak organizować pracę telepracownika, a jak pracę zdalną?
-    Jak rozliczać zadania powierzone pracownikom w ramach każdej z tych form?
-    Jakie elementy dokumentacji pracowniczej są charakterystyczne dla każdej z tych form?
-    Jakim system czasu pracy najlepiej objąć pracowników świadczących pracę zdalnie lub w formie telepracy?
-    W jakich przypadkach nie trzeba odnotowywać liczby przepracowanych godzin oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika świadczącego pracę zdalnie oraz telepracownika?
-    Czy na czas niezdolności do pracy pracodawca może powierzyć pracownikowi pracę zdalną lub w formie telepracy?
-    Jak skutecznie rozwiązać umowę o pracę z telepracownikiem oraz pracownikiem świadczącym pracę poza zakładem pracy?
Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź podczas niniejszego szkolenia.

Szkolenie to służy przybliżeniu charakterystyki telepracy oraz pracy zdalnej, określeniu różnic zachodzących pomiędzy tymi formami organizacji pracy, metod ich wprowadzania, organizacji, nadzoru oraz rozliczania. Przedmiotowe formy organizacji pracy zostaną omówione na tle obowiązujących przepisów oraz z perspektywy dotychczasowej praktyki.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania każdej z tych form organizacji pracy w praktyce


PROGRAM:
1)    TELEPRACA
a)    Pojęcie telepracownika,
b)    Miejsce wykonywania telepracy,
c)    Wprowadzenie telepracy,
-    porozumienie z organizacją związkową, regulamin telepracy, wniosek pracownika,
d)    Uzgodnienie warunków pracy,
e)    Elementy informacji dodatkowej telepracownika,
f)    Obowiązki pracodawcy w zakresie przygotowania stanowiska pracy oraz BHP,
g)    Uprawnienia telepracownika,
h)    Odbiór i kontrole stanowiska pracy,
i)    Wniosek o zaprzestanie wykonywania telepracy,
j)    Odmowa zatrudnienia w formie telepracy lub brak możliwości jej wprowadzenia a wypowiedzenie umowy o pracę,
2)    PRACA ZDALNA
a)    Pojęcie pracy zdalnej,
a)    Miejsce wykonywania telepracy,
b)    Szczególna rola poleceń służbowych w ramach pracy zdalnej,
c)    Obowiązki pracodawcy w zakresie przygotowania stanowiska pracy oraz BHP,
2)    CZAS PRACY
a)    Wybór najoptymalniejszego systemu czasu pracy dla telepracy oraz pracy zdalnej,
b)    Sposoby rejestracji obecności na stanowisku pracy,
c)    Monitoring pracy zdalnej oraz telepracy,
d)    Tworzenie harmonogramów czasu pracy (tzw. grafików),
e)    Prowadzenie ewidencji czasu pracy telepracownika oraz pracownika świadczącego pracę zdalnie,
3)    DOKUMENTACJA PRACOWNICZA
a)    Polecenia wydawane w przedmiocie pracy zdalnej,
b)    Ewidencja wykonanych czynności pracy zdalnej,
c)    Praca zdalna oraz telepraca a czasowe powierzenie innej pracy w trybie art. 42 § 4 KP i art. 81 § 3 KP,
d)    Dokumenty usprawiedliwiające nieobecność,
e)    Procedura rozwiązania umowy o pracę i związane z nią dokumenty,
4)    WYPADKI PRZY PRACY ZDALNEJ i TELEPRACY
a)    Procedura powypadkowa,
b)    Problem związku wypadku z pracą świadczoną zdalnie lub w formie telepracy.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha