zaproponuj szkolenia

Online: NABORY DO PRACY W SAMORZĄDZIE

26 czerwca 2024 09:00-13:00

330 zł netto

 Szczegóły organizacyjne:

Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie


 Informacje o prowadzącym szkolenie: 

trener, praktyk, ekspert z zakresu spraw pracowniczych z ponad dwudziestoletnim stażem. Magister prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie poparte praktyką w zakresie prawa pracy pracowników administracji samorządowej. Aktualnie dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Doświadczony dydaktyk, współpracujący z wieloma ośrodkami szkoleniowymi.


Adresaci:
szkolenie kierowane jest do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin i powiatów oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządo-wych gminnych, powiatowych i wojewódzkich.


Cel:

Celem szkolenia jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej prowadzenia spraw ka-drowych, a przede wszystkim wiedzy z zakresu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, łącznie z obowiązującą i fakultatywną dokumentacją w urzędach i jednostkach samo-rządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich.


 Program szkolenia:

1. Podstawy prawne regulujące status pracowników samorządowych.
2. Formy zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego
3. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze:
    a. osoby odpowiedzialne za dokonanie naboru,
    b. procedura poprzedzająca nabór,
    c. określenie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
    d. przeprowadzenie naboru – metody i techniki naboru,
    e. kryteria wyłaniania kandydata,
    f. protokół pokonkursowy,
4. Ogłoszenie wyników naboru.
5. Dokumenty pozostałe po przeprowadzeniu naboru
6. Przechowywanie dokumentacji związanej z naborem.
7. Wyjątki od przeprowadzania naboru.
8. Nabory fakultatywne.
9. Zatrudnienie w samorządzie bez przeprowadzania naboru
10. Orzecznictwo sądowe.


Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha