zaproponuj szkolenia

Online: Praktyczne zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów pracowników

24 maj 2023 09:00-13:00

280 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wieloletni praktyk – od 21 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, audytor prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.


CELE SZKOLENIA:
Praktyczne omówienie prawidłowych zasad planowania i rozliczania czasu pracy.
Po szkoleniu uczestnik:
- będzie wiedział jak prawidłowo zaplanować i rozliczyć czas pracy pracowników z zastosowaniem przepisów prawa pracy,
- będzie wiedział, jak uniknąć nieprawidłowości w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy,
- będzie wiedział jak prawidłowo tworzyć harmonogram czasu pracy dla pracowników, jak ewidencjonować czas pracy, jak rozliczać czas pracy w przypadkach szczególnych,
- otrzyma praktyczne wskazówki do prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontrolami w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy, ze zwiększoną roszczeniowością pracowników, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za planowanie i rozliczanie czasu pracy, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:
- najczęstszymi powodami kontroli w zakresie czasu pracy,
- najczęściej popełnianymi błędami w zakresie rozliczania czasu pracy,
- roszczeniami pracowniczymi w zakresie rozliczania czasu pracy.
Przede wszystkim uczestnik otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy. Dzięki szkoleniu uczestnik pozna i utrwali wiedzę związaną z czasem pracy pracowników, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego rozliczania i planowania czasu pracy.


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu czasu pracy pracowników, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką.


PROGRAM:
1. Co to jest doba pracownicza?
2. Jakie obowiązują normy czasu pracy?
3. Co oznacza dzień wolny z tytułu 5 – dniowego tygodnia pracy?
4. Jak planować czas pracy w dniu wolnym z tytułu 5 – dniowego tygodnia pracy?
5. W jaki sposób rekompensować pracę w dniu wolnym z tytułu 5 – dniowego tygodnia pracy?
6. Co oznacza niedziela i święto w prawie pracy? Czy pracodawca może wprowadzić różne godziny niedzieli dla określonych grup pracowników?
7. Jak planować czas pracy w niedziele i święta?
8. Jakie odpoczynki należy zagwarantować pracownikowi?
9. Co oznacza tydzień w prawie pracy?
10. Ile maksymalnie godzin nadliczbowych można zlecić pracownikowi w ciągu doby, tygodnia, miesiąca i roku?
11. Kiedy można zlecić pracownikowi pracę dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej?
12. Co to jest ruchomy czas pracy? Jakie są korzyści wprowadzenia ruchomego czasu pracy?
13. W jakich sytuacjach można skrócić pracownikowi odpoczynek dobowy i tygodniowy?
14. Jakie okresy są wliczane i niewliczane do czasu pracy?
15. Kiedy stosuje się przestój w pracy?
16. Jak rozliczać czas dyżurów?
17. Jak ustalić czas pracy podczas pracy zdalnej?
18. Jak ustala się wymiaru czasu pracy?
19. Jak ustalić wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu?
20. Jak wprowadzić indywidualny rozkład czasu pracy?
21. Jakie zasady obowiązują przy tworzeniu harmonogramów czasu pracy dla pracowników?
22. Jakich oznaczeń dokonywać w harmonogramie pracy?
23. W jakich sytuacjach można zmienić harmonogram pracy pracownika?
24. W jakim terminie należy przekazać harmonogram pracy dla pracowników?
25. Jak rozliczać czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych?
26. Kiedy występuje praca w godzinach nadliczbowych?
- Kiedy można zlecić pracę w godzinach nadliczbowych?
- Jak rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika i bez jego wniosku, konieczność wypełnienia pisemnego wniosku i negatywne skutki jego zaniechania dla pracodawcy?
- Jakie wynagrodzenie należy się za pracę w godzinach nadliczbowych?
- Jakie dodatki należą się za pracę w godzinach nadliczbowych?
- Jakie obowiązują limity pracy w godzinach nadliczbowych?
- Jak ustalić przekroczenia normy dobowej i średniotygodniowej?
- Jak rozliczać czas pracy dla pracowników zatrudnionych na część etatu w godzinach nadliczbowych?
27. Kiedy występuje praca w porze nocnej?
28. Jak rozliczyć odpracowywanie prywatnych wyjść i spóźnień?
29. Jak prawidłowo prowadzić listy obecności?
30. Jak prawidłowo ewidencjonować czas pracy pracowników?
31. Jaką dokumentację związaną z planowaniem i ewidencjonowaniem czasu pracy należy prowadzić?
32. Jakie konsekwencje grożą za błędne planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy?

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha