zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Prawidłowa aktualizacja rocznych kwot dotacji dla szkół na 2022 r. na podstawie najnowszego orzecznictwa

11 kwiecień 2022 09:00-12:30

280 zł netto

Ustawa budżetowa na 2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw 4 lutego br.
o oznacza, że w kwietniu JST zobowiązane są do aktualizacji rocznych kwot dotacji wypłacanych jednostkom oświatowym. Zapraszam Państwa na szkolenie, które poprowadzę, jako repetytorium z przepisów dotyczących ustalenia rocznych kwot dotacji dla szkół z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa w sprawie.

Liliana Zientecka


 

Data szkolenia:

11.04.2022

Godziny szkolenia:

9.00 – 12.30

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 12.30 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

7.04.2022

 Cena szkolenia: 280 zł netto / os.


Cel szkolenia:
1. Zdobycie aktualnej wiedzy potrzebnej dla prawidłowego ustalania rocznych kwot dotacji dla szkół.
2. Zdobycie umiejętności prawidłowego wyrównania części dotacji wypłaconych
w miesiącach I-IV.


Adresaci szkolenia:
Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za czynności związane z udzielaniem dotacji oświatowych z budżetu JST, przedstawiciele podmiotów dotowanych, wszyscy zainteresowani.


Informacje o prowadzącym: Liliana Zientecka

praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
• odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Analiza rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowej na 2022 r. – identyfikacja zmian dotyczących dotowania szkół.

2. Prawidłowe ustalenie rocznych kwot dotacji na uczniów szkół podstawowych.

3. Prawidłowe ustalenie rocznych kwot dotacji na uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym na ucznia objętego nauczaniem domowym lub nauczaniem indywidualnym.

4. Algorytm wskaźnika zwiększającego - gotowy wzór działania, (Excel) - w tym wykaz danych potrzebnych do jego obliczenia w roku 2022.

5. Prawidłowe ustalenie rocznej kwoty dotacji na słuchaczy szkół kształcenia ustawicznego, w tym dotacji za efekt kształcenia.

6. Podstawa prawna wyrównania części dotacji wypłaconych w miesiącach I-IV:
1) prawidłowe sprawdzenie ustawowych limitów wzrostu lub obniżenia miesięcznych kwot dotacji – wzór działania (Excel);
2) Wyrównanie wypłaconych części dotacji po pierwszej aktualizacji rocznej kwoty do-tacji – proste i skuteczne rozwiązanie – wzór działania (Excel).

7. Obowiązek informowania dotowanego o sposobie wyrównania części dotacji wypłaconych w miesiącach I-IV - wzór pisma do dotowanego.

8. Prawidłowe przekazywanie miesięcznych części dotacji – stosowanie właściwych rozdzia-łów klasyfikacji budżetowej.


Metody i formy pracy

Metoda asymilacji wiedzy i jej zastosowania w praktyce. Seminarium z elementami wykładu.


Szkolenie on-line

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
  • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
  • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
  • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha