zaproponuj szkolenia

Online: Prawo Pracy – problemy w procesach zatrudnienia i sposoby radzenia sobie z nimi

30 czerwiec 2021 09:30-15:00

295 zł netto

Data szkolenia:

30.06.2021

Godziny szkolenia:

9.30 – 15.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 9.30 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.30 – 12.00 – I moduł

12.00 – 12.30 – przerwa

12.30 – 15.00 – II moduł

Po każdej części wykładowej przewidziany jest czas na odpowiedzi na pytania uczestników

Termin nadsyłania zgłoszeń:

28.06.2021

 Cena za szkolenie: 295 zł netto/os.

Cena przy zapisie dwóch lub więcej osób: 260 zł netto/os.

 

Na pierwszy rzut oka proces zatrudniania pracowników nie wydaje się być skomplikowany. Jednakże w wielu przypadkach zaczynamy mieć wątpliwości czy dobrze to przeprowadzamy. Niniejsze szkolenia ma za cel praktyczne przedstawienie najczęściej spotykanych „problematycznych” sytuacji w trakcie rekrutacji i zatrudnienia.


Cel szkolenia:                                                                                                              

Przygotowanie słuchaczy do aktywnego poruszania się po meandrach prawa pracy. Umożliwienia unikania podstawowych błędów w zatrudnianiu.


Adresaci szkolenia:

Pracownicy działów kadrowych i płacowych, księgowości, pracodawcy, pracownicy.Szkolenie jest adresowane do pracowników działów kadrowych i płacowych, pracowników agencji pracy tymczasowej, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników, menagerów działów HR.


Informacje o prowadzącym: 

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Prawo pracy w Polsce:
- Kodeks Pracy, ale nie tylko;
- inne źródła prawa pracy;
- regulaminy i obwieszczenia - WZORY.

2. Zawieranie stosunku pracy:
- etapy rekrutacji
- negocjacyjny charakter stosunku pracy;
- jak dobrze napisać umowę o pracę - WZÓR;
- rodzaje umów o pracę;
- co jeszcze oprócz umowy? – przykładowe wzory dokumentów.

3. Inne obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy:
- wstępne badania profilaktyczne ;
- szkolenie BHP;
- wyposażenie w odzież roboczą.

4. Czas pracy:
- co to jest czas pracy;
- rodzaje systemów i rozkładów czasu pracy;
- rozliczenie czasu pracy – najczęściej spotykane błędy - PRAKTYKA.

5. Wynagrodzenie za pracę:
- co jest a co nie jest wynagrodzeniem;
- wypłata na konto – obowiązek czy jednak nie;
- inne świadczenia ze stosunku pracy.

6. Urlopy wypoczynkowe – prawda i mity:
- wymiar urlopu;
- urlop w godziny czy w dni;
- odmowa udzielenia urlopu;
- urlop niepełnoetatowca.

7. Odpowiedzialność pracownicza:
- odpowiedzialność za szkody;
- kary porządkowe.

8. Rozwiązanie stosunku pracy:
- sposoby „pożegnania się” z pracownikiem;
- dlaczego nie powinniśmy się bać wypowiedzenia
- świadectwo pracy – jak prawidłowo wydać - WZÓR.

9. Umowa o pracę a umowa zlecenia:
- kiedy mamy do czynienia ze stosunkiem pracy;
- jak dobrze ukształtować zlecenie – WZÓR UMOWY;
- badania profilaktyczne i szkolenie BHP na zleceniu;
- czas pracy a zlecenie.

10. Praca zdalna – na co zwrócić uwagę? - NOWOŚĆ

Uwaga! Trener zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie zachodzących zmian w prawie pracy. Ewentualne zmiany będą wprowadzone jedynie dla zapewnienia większych korzyści uczestnikom.


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:
Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha