zaproponuj szkolenia

Online: Problematyka podziałów nieruchomości w praktyce gmin

31 sierpień 2022 09:00-12:00

295 zł netto

Forma szkolenia:

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

 INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

 • radca prawny, prezes SKO, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, wieloletni praktyk w orzekaniu w sprawach podziałów nieruchomości.

 Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów miast i gmin, zajmujących się gospodarką nieruchomościami oraz planowaniem przestrzennym.


 Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym oraz orzecznictwem dot. podziałów nieruchomości. Szkolenie ma charakter seminarium, na którym uczestnicy na bieżąco zadają pytania prowadzącemu, który także przedstawia praktyczne zagadnienia do rozwiązania. Na szkoleniu poruszane będą problemy zarówno wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak też z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Uczestnicy szkolenia, którzy stawiają pierwsze kroki w temacie podziałów nieruchomości będą mogli liczyć na zrozumienie i szczególną pomoc.


PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podział geodezyjny a podział prawny.
 2. Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości i jego etapy. Elementy wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział. Wszczęcie z urzędu.
 3. Zawieszenie postępowania podziałowego.
 4. Wydawanie opinii w sprawie podziału – badanie zgodności z planem miejscowym, warunkami zabudowy albo z przepisami odrębnymi.
 5. Podział nieruchomości w przypadku braku planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 6. Zasady i tryb dokonywania podziałów nieruchomości  rolnych i leśnych.
 7. Podział niezależnie od ustaleń planu miejscowego oraz decyzji o warunkach zabudowy (przypadki z art. 95 ustawy ).
 8. Zasady dokonywania podziału z urzędu.
 9. Badanie dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.
 10. Podział nieruchomości zabudowanych.
 11. Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
 12. Podział nieruchomości pod drogi publiczne oraz ich poszerzenie.
 13. Połączenie i podział nieruchomości ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie.
 14. Ustalanie opłat adiacenckich w związku z podziałem nieruchomości.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha