zaproponuj szkolenia

Online: Prowadzenie postępowań w przedmiocie badania dobrej reputacji przewoźników i zarządzających transportem

16 maj 2023 09:00-13:00

280 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wieloletni trener i szkoleniowiec pracowników organu samorządu terytorialnego oraz służb kontrolnych – Policji i ITD, kierownik organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym oraz przepisach ustawy o kierujących pojazdami oraz Kodeksu drogowego a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.


ADRESACI: Pracownicy starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu, prowadzący sprawy związane z zezwoleniami na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.


CELE: Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych dla sprawnego i prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie badania i cofania dobrej reputacji przewoźników i zarządzający transportem. Znalezienie rozwiązań w trudnych sytuacjach, z którymi stykamy się podczas wydawania uprawnień przewozowych.
-    Czy w trakcie zawieszenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego należy wszcząć kolejne postępowanie w sprawie zawieszenia zezwolenia z powodu utraty wymogu dobrej reputacji, czy z automatu wydać kolejna decyzję o zawieszeniu zezwolenia?
-    Czy dwa organy mogą jednocześnie prowadzić postępowanie wobec zarządzającego?
-    Czy dobra reputacja dotyczy także przewozów na potrzeby własne? Czy to coś zmienia jeśli ktoś wykonywał taki przewóz gdy doszło do naruszeń?
-    Który organ jest właściwy do badania dobrej reputacji jeśli zarządzający pojawia się u różnych przewoźników na terenie kraju?
-    Jak prowadzić postępowanie wobec zarządzającego? Jakie elementy oceniać w trakcie postępowania?
-    Kiedy prowadzić kontrolę w sprawie dobrej reputacji? Jak należy to zorganizować gdy w toku jest postępowanie?
Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas szkolenia! 


PROGRAM
1.    Warunki związane z wymogiem dobrej reputacji
2.    Jak weryfikować posiadanie dobrej reputacji przedsiębiorcy i zarządzającego transportem - kiedy i czego mamy prawo żądać, jak dokumentować spełnianie przez przedsiębiorcę warunków - kiedy zaświadczenie, kiedy oświadczenie, podstawy prawne
3.    Procedura wszczęcia postępowania w przedmiocie utraty dobrej reputacji – podstawy prawne do wszczęcia postępowania, źródła informacji o naruszeniach i karach
4.    Kontrola w ramach postępowania w sprawie dobrej reputacji
5.    Ocena przesłanek przy badaniu dobrej reputacji (liczba stwierdzonych naruszeń, możliwość poprawy sytuacji, interes społeczny, opinia organizacji branżowej)
6.    Elementy i kształt decyzji w sprawie dobrej reputacji
7.    Środki rehabilitacyjne – terminy zatarcia skazania, różnica między wykonalnością a wykonaniem decyzji, raty, egzekucja nieuiszczonej kary.
8.    Skutki utraty dobrej reputacji - procedura zawieszania i cofania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
9.    Stwierdzenie niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi

Uwaga: trener zachęca do przesyłania pytań, opisu szczególnych przypadków lub problemów, o których chcieli by Państwo pomówić podczas szkolenia. Wszystkie przesłane pytania zostaną szczegółowo omówione, a najciekawsze zostaną włączone do materiałów szkoleniowych. Proszę o przesyłanie pytań nie później, niż na 3 dni przed szkoleniem.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha