zaproponuj szkolenia

Online: Najnowsze zmiany w ustawie o transporcie drogowym

18 czerwca 2024 09:00-13:00

290 zł netto

(Warunki wydawania licencji na transport osób od 17.09.2023 r., zmiana terminu ważności licencji na sam. osob. i pojazd 7-9 miejsc,
Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
i zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne)


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wieloletni trener i szkoleniowiec pracowników organu samorządu terytorialnego oraz służb kontrolnych – Policji i ITD, kierownik organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym oraz przepisach ustawy o kierujących pojazdami oraz Kodeksu drogowego a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.


ADRESACI: Pracownicy starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu, prowadzący sprawy związane z zezwoleniami na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.


CELE: podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo prowadzić sprawy związane z wydawaniem, dokonywaniem zmian, cofaniem i zawieszaniem uprawnień w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy – zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji. Doradzimy między innymi jak rozwiązywać sprawy potwierdzania zdolności finansowej i wydawania wypisów.


PROGRAM
W programie szkolenia między innymi:
1.    Rodzaje uprawnień do wykonywania przewozów drogowych oraz warunki ich wydania, odmowy wydania, zmiany, cofnięcia, zawieszenia, wygaszenia, przeniesienia na inny podmiot;
2.    Najnowsze zmiany w ustawie dotyczące:
•    Warunku zachowania ważności licencji krajowych na przewóz osób wydanych przed 17 września 2023 r.
•    Termin ważności tych licencji, co będzie, gdy licencje na przewóz osób sam. osobowym i pojazdem 8-9 stracą ważność i co to oznacza dla przedsiębiorców i organów.
•    Jak weryfikować spełnianie wymogów przy „małych licencjach” od 17 września b.r., czy wymagać oświadczenia niekaralności czy zaświadczenia o niekaralności? Czy i jak weryfikować spełnianie wymogów z art. 39a ustawy – jakie dokumenty, oryginały czy kopie.
•    Wzór wniosku o wydanie licencji na przewóz osób samochodem osobowym i pojazdem 8-9 od 17 września 2023.
3.    Wydawanie, zmiana, zawieszenie, cofanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na pojazdy o dmc 2,5 – 3,5 t. oraz powyżej.
•    Jak weryfikować:
rzeczywistą i stałą siedzibę – wszystkie warunki konieczne do spełnienia, m.in. liczba miejsc postojowych i sposoby jej weryfikacji;
posiadanie dobrej reputacji – dyrektor wykonawczy, zarząd – od kogo czego żądać
sytuację finansową
kompetencje zawodowe
wymagania dla kierowców wykonujących przewozy drogowe i dla pojazdów;
•    Problemy dotyczące uprawnień, wypisów, zgłaszania pojazdów, potwierdzania zdolności finansowej, właściwości organów.
4.    Zmiana właściwości organów wydających uprawnienia transportowe, niejasności ustawowe w przypadku wygaśnięcia licencji międzynarodowej – obecny stan prawny a rzeczywistość;
5.    Weryfikacja spełniania przez przedsiębiorcę wymogów ustawy – kiedy i czego mamy prawo żądać, jak dokumentować spełnianie przez przedsiębiorcę warunków i jak je weryfikować - kiedy zaświadczenie, kiedy oświadczenie, podstawy prawne;
6.    Zaświadczenia na potrzeby własne - aktualne warunki wydawania zaświadczeń, wypisów, zgłaszania zmian;
7.    Kontrola spełniania przez przedsiębiorcę wymagań - zakres i tryb kontroli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe – warunki wykonywania kontroli wynikające z ustawy o transporcie drogowym oraz z ustawy Prawo Przedsiębiorców, wzory druków stosowanych podczas kontroli, praktyczne wskazówki dotyczące problematycznych sytuacji, skutki kontroli zależnie od stwierdzonych nieprawidłowości;

Uwaga: trener zachęca do przesyłania pytań, opisu szczególnych przypadków lub problemów, o których chcieliby Państwo pomówić podczas szkolenia. Wszystkie przesłane pytania zostaną szczegółowo omówione, a najciekawsze zostaną włączone do materiałów szkoleniowych. Proszę o przesyłanie pytań nie później niż na 3 dni przed szkoleniem.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha