zaproponuj szkolenia

Online: Przygotowanie do inwentaryzacji majątku jednostki w 2024 r.

14 czerwca 2024 09:00-14:00

325 zł netto

Data szkolenia:

14.06.2024

Godziny szkolenia:

9.00 - 14.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 14.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

12.06.2024

 

Cena szkolenia: 325 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób z jednej instytucji: 295 zł / os.


Cel szkolenia:
Zapoznanie z zasadami prawidłowego przeprowadzenia procesu inwentaryzacji w firmie, szczególnie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. W trakcie szkolenia użytkownicy otrzymają wzory dokumentów, będą aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu przykładowych zadań z zakresu inwentaryzacji.


Adresaci szkolenia:

• pracownicy zajmujący się praktyczną realizacją inwentaryzacji,
• pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę materiałową oraz środkami trwałymi i wyposażeniem,
• główni księgowi – księgowi, zajmujący się rozliczeniem aktywów inwentaryzacji,
• inne osoby zainteresowane tematyką inwentaryzacji


Informacje o prowadzącym: 

Biegły rewident.
• Posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg.
Ponad 25-letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego owocuje praktycznym doświadczeniem w obszarze księgowości w finansach publicznych, firmach handlowo-usługowo-produkcyjnych.
Od 2010 roku związana również z branżą szkoleniową jako trener.
• Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości, podatków, zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacją, Instrumentami Finansowymi, Środkami trwałymi.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne inwentaryzacji majątku jednostki

2. Cele i przedmiot inwentaryzacji

3. Metody i terminy inwentaryzacji
- spis z natury
- uzgadnianie sald
- weryfikacja stanu ewidencyjnego

4. Podział obowiązków oraz kompetencje w zakresie inwentaryzacji
- czynniki wpływające na organizację inwentaryzacji
- instrukcja inwentaryzacyjna
- udokumentowanie przeprowadzenia i rozliczenia wyników inwentaryzacyjnych

5. Najczęściej popełniane błędy w przeprowadzanej inwentaryzacji.

6. Odpowiedzialność materialna pracowników
- prawidłowe powierzenie mienia
- odpowiedzialność jednostkowa i wspólna
- wina umyślna i nieumyślna

7. Różnice inwentaryzacyjne
- nadwyżki
- niedobory zawinione i niezawinione
- kompensata różnic inwentaryzacyjnych

8. Korekty z tytułu zweryfikowanych różnic inwentaryzacyjnych
- wycena różnic
- księgowanie

9. Dokumentacja inwentaryzacji

10. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych w świetle przepisów podatkowych

11. Różnice inwentaryzacyjne a podatek VAT

12. Pytania


Szkolenie on-line

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
- do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
- każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
- OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha