zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: REALIZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO W ŚWIETLE ZMIAN BRAWA BUDOWLANEGO

11 października 2022 10:00-14:00

520 zł netto

z dnia 21 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186)

tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333)

tj. z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)


 • zajęcia prowadzone online, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

 INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

 • Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie Prawa budowlanego oraz obsłudze budowlanego procesu inwestycyjnego. Współtwórca ustaw regulujących prawo budowlane.
 • Współpracuje z wieloma podmiotami jako ekspert, jak również zajmuje się obsługą inwestycji zagranicznych realizowanych przez polskie firmy.
 • Prowadzi szkolenia od 2002 roku, przez ten czas doskonale poznała problemy interpretacji i stosowania prawa budowlanego, jak również rozporządzeń wykonawczych

 Adresaci szkolenia:

 • Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

Program szkolenia:

I. Etap przygotowania realizacji procesu inwestycyjnego budowlanego.

 1. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków Inwestora.
 2. Zakres i forma dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o uzyskanie decyzji, pozwolenia na budowę.

II. Etap realizacji procesu inwestycyjnego budowlanego.

 1. Art. 36a Prawa budowlanego jako nowe rozwiązanie dotyczące istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz zasady wprowadzania takich zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego.
 2. Zmiany w projekcie technicznym, uzgodnienia art. 36b Prawa budowlanego.
 3. Trwałość decyzji o pozwoleniu na budowę, o pozwoleniu na użytkowanie poprzez wprowadzenie cezury czasowej.
 4. Procedura przenoszenie pozwolenia na budowę.
 5. Prawce przygotowawcze i obowiązki inwestora w świetle art. 41 Prawa budowlanego.
 6. Obowiązki samodzielnej funkcji technicznej, geodety - zadania w świetle ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz Prawo budowlane art. 43, zasady regulujące geodezyjne wyznaczanie w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
 7. Zasady wydania dziennika budowy i odpowiedzialność za dokumentacje budowy.
 8. Czynności i obowiązki Inwestora w świetle art. 42 Prawa budowlanego.
 9. Odpowiedzialność Inwestora w przypadku braku obowiązku ustanowienia kierownika budowy.

III. Etap zakończenia realizacji procesu inwestycyjnego budowlanego.

 1. Zakończenie budowy i procedura uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.
 2. Cel i zasady przeprowadzania okresowych kontroli technicznych obiektów.
 3. Zawartość protokołu z okresowej kontroli technicznej obiektu budowlanego.
 4. Książka obiektu budowlanego (kubaturowe i sieciowe) – zasady zakładania, prowadzenia, dokonywanie wpisów, nadzór i przechowywanie.
 5. Okresowe kontrole techniczne – ich częstotliwość w zależności od obiektów kubaturowych i sieciowych, rodzaje wpisów, przeglądy okresowe a UDT.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha