zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – jak napisać i wprowadzić w zakładzie pracy

18 kwietnia 2023 10:00-13:00

295 zł netto

 

Data szkolenia:

18.04.2023

Godziny szkolenia:

10.00 – 13.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 13.00 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

14.04.2023

 

Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena przy zapisie dwóch lub więcej osób z jednej instytucji: 275 zł netto / os.

Prawo pracy obejmuje regulacje zawarte w wielu ustawach. Dodatkowo główna z nich – Kodeks Pracy przewiduje, przy spełnieniu określonych warunków, dodatkowo obowiązek wprowadzenia przepisów wewnętrznych; odrębnych od ustawowych.
Czy mam obowiązek stworzenia regulaminów?
Jak je napisać?
Co muszę zrobić aby wprowadzić je w życie?


Cel szkolenia:                                                                                                              

Przedstawienie praktycznych uwag w zakresie tworzenia i wdrażania w zakładzie pracy przepi-sów wewnętrznego prawa pracy.


Adresaci szkolenia:

Pracownicy działów kadrowych i płacowych, księgowości, pracodawcy, osoby zarządzające za-kładem pracy, pracownicy działów prawnych, członkowie związków zawodowych, prawnicy.


Informacje o prowadzącym: 

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy:
- przepisy regulujące przepisy wewnętrzne,
- rodzaje aktów prawa pracy tworzonych przez pracodawcę.

2. Regulamin Pracy:
- obowiązek ustalenia,
- tworzenie treści aktu – praktyka, najczęściej popełniane błędy,
- wprowadzenie monitoringu i kontroli trzeźwości w regulaminie pracy,
- rola związków zawodowych;
- jak wprowadzić w życie?

3. Regulamin wynagradzania:
- kiedy muszę go opracować?
- co powinien zawierać?
- systemy wynagradzania do wykorzystania,
- rola związków zawodowych;
- tryb wdrożenia.

4. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
- zasady tworzenia,
- czego się wystrzegać w treści,
- rola związków zawodowych w tworzeniu i zarządzaniu środkami ZFŚS.

5. Inne przepisy wewnętrzne:
- regulamin organizacyjny,
- instrukcje BHP – „gotowce” czy własne,
- regulamin pracy zdalnej,
- czy mogą być inne?

6. Pytania, odpowiedzi, dyskusja.


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:
Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha