zaproponuj szkolenia

Online: Rozstrzygnięcia nadzorcze w zakresie uchwał oraz statutów JST. Sesje w trakcie pandemii

28 maj 2021 09:00-13:00

250 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
dr nauk prawnych, autor publikacji we Wspólnocie na temat kwestii ustrojowych, ochrony danych osobowych oraz zagadnień dostępu do informacji publicznej. Uczestnik konferencji branżowych, uczestnik oraz moderator na konferencjach i szkoleniach dotyczących organizacji samorządu, autor porad i komentarz praktycznych w CH Beck, SIP LEGALIS. Inspektor Ochrony Danych w samorządzie terytorialnym. Zainteresowania prawne: prawo samorządowe, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej. Posiada 11 lat doświadczeń w zakresie szkoleń dla samorządu terytorialnego( współpracuje m. in. z WOKISS, NISTem itp.): do mocnych stron szkolenia należy łatwość przekazu, zrozumiały język, spora ilość przykładów.


CELE SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników z Rozstrzygnięciami Wojewodów oraz orzecznictwem WSA.


KORZYŚCI:
Wiedza ta jest przydatna przy pracach samorządowych legislatorów.


ADRESACI:
Pracownicy biura rad, sekretarza gmin, osoby współpracujące z sołtysami, ew. gminni legislatorzy.


PROGRAM:
1. Podstawy zasady techniki prawodawczej;
2. Rozstrzygnięcia i orzecznictwo WSA w sprawie uchwał 2020-2021
a. Najciekawsze rozstrzygnięcia nadzorcze 2020/2021 wraz z orzecznictwem
b. Wątpliwości na temat diety radnego/ sołtysa
c. Przykłady (Z rozstrzygnięć orzecznictwa) czym są akty prawa miejscowego
d. Orzecznictwo na temat uchwał o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
e. Uchwały w sprawie młodzieżowych (senioralnych) rad gmin
f. Zagadnienia uchwał kierunkowych
3. Uchwały podejmowane na sesjach w trakcie pandemii.
a. Analiza rozstrzygnięć.
b. Uprawnienia przewodniczącego
c. Zdalne, czy korespondencyjne sesje?
d. Jawność sesji zdalnych
4. Charakter prawny statutów
5. Statut Gminy/ Powiatu
1) Przygotowanie projektu statutu;
2) Zakres przedmiotowy do uregulowania w statucie jst.
3) Zmiany w statutach jst po nowelizacji ustaw ustrojowych
4) Zwoływanie sesji rady;
5) Sesja rady gminy,
6) Problematyka komisji w tym wątpliwości na temat posiedzeń komisji wspólnych;
7) Protokół to nie stenogram- dokumentacja z sesji i posiedzeń komisji;
8) Powołanie i organizacja pracy komisji rewizyjnej.
9) Uregulowanie diety radnych;
10) Inne rozstrzygnięcia nadzorcze oraz orzeczenia w zakresie statutów z 2020.
6. Statut sołectwa
1) Statuty sołectw- analiza rozstrzygnięć nadzorczych oraz orzecznictwa,
2) Zmiany statutów sołectw,
3) Wybory do jednostek pomocniczych w sytuacji covid,
4) Analiza najczęstszych błędów dotyczących nadawania statutu sołectwa na podstawie rozstrzygnięć i orzeczeń WSA
7. Statuty osiedli
1) Statuty rad osiedlowych i uchybienia (analiza orzecznictwa i organów nadzorczych).

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha