zaproponuj szkolenia

Online: Rozwiązywanie umowy o pracę pracownika samorządowego, przyczyny uzasadniające wypowiedzenie i redukcja etatów

06 wrzesień 2022 09:00-13:00

260 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Prawnik, doktor nauk prawnych. Posiada ponad 18 lat doświadczenia w pracy w dziale prawnym. Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Prawa Pracy. Odpowiada za praktykę prawa pracy w Brief&Case Kancelarii Radców Prawnych. Prowadzi własną działalność doradczą w obszarze prawa pracy. Adiunkt w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni wykłada Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne. W poprzednich latach wykładowca studiów podyplomowych Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne – Kadry i Płace Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doświadczony trener. Autorka kilkuset publikacji, w tym książek dotyczących prawa pracy, delegowania pracowników, zatrudniania cudzoziemców i prawa związkowego. Liderka Polskiego Stowarzyszenia HR na Pomorzu.


ADRESACI:
Decydenci jednostek, Sekretarz, działy kadr pracodawców samorządowych.


PROGRAM:
1. Omówienie zasad stosowania przepisów Kodeksu pracy do umów o pracę zawartych z pracownikami samorządowymi.
2. Wypowiadanie i rozwiązywanie umów o pracę – zagadnienia teoretyczne wraz z orzecznictwem.
3. Prawidłowość formułowania przyczyn uzasadniających wypowiedzenie.
4. Omówienie przyczyn wypowiedzenia w orzecznictwie sądowym.
5. Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K.p.).
6. Przyczyny uzasadniające dyscyplinarne zwolnienie z pracy.
7. Termin na podjęcie decyzji.
8. Doręczenie dyscyplinarnego zwolnienia z pracy.
9. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika.
10. Techniczno-organizacyjne zasady prawidłowego rozwiązywania umowy.
11. O co zadbać planując rozwiązanie umowy o pracę oraz w okresie wypowiedzenia.
12. Wpływ kar porządkowych na rozwiązanie umowy; notatki służbowe.
13. Terminy wypowiedzenia.
14. Forma wypowiedzenie (kontrowersje związane z wypowiadaniem umów zdalnie).
15. Sposób wręczenia wypowiedzenia.
16. Studium zachowań pracownika.
17. Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
18. Dni wolne na poszukiwanie pracy
19. Omówienie wzorów
20. Kwarantanna, izolacja, praca zdalna a rozwiązanie umowy
21. Rozwiązanie umowy za pomocą podpisu kwalifikowanego
22. Likwidacja stanowiska pracownika samorządowego, a przeniesienie na inne stanowisko
23. Zmiana warunków pracy i płacy zgodnie z kodeksem pracy – kontrowersje dotyczące zmiany stanowiska
24. Omówienie różnic między wypowiedzeniem zmieniającym a porozumieniem zmieniającym.
25. Konsultacja zamiaru rozwiązania umowy z organizacją związkową.
26. Redukcja etatów w administracji.
27. Co kryje się pod pojęciem „wygaszania etatów” i kiedy „wygaszenie” może być zastosowane.
28. Termin wydania świadectwa pracy.
29. Sposób prostowania świadectwa pracy.
30. Żądanie sprostowania świadectwa pracy przed sądem.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha