zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów w teorii i praktyce szkolnej. Finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkolenie dla samorządów i dyrektorów szkół/przedszkoli.

12 czerwca 2024 10:00-14:00

410 zł netto

Forma szkolenia:

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

 Informacje o prowadzących szkolenie:

 • wieloletni praktyk, edukator, nauczyciel i wykładowca uczelni wyższych, były wizytator
 • wieloletni dyrektor wydziału Ośrodka Rozwoju Edukacji, przez 7 lat prowadziła szkolenia
 • dla wizytatorów z polecenia ministra w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Opis szkolenia:

BARDZO POTRZEBNE SZKOLENIE PRZED OSTATECZNYM ZATWIERDZENIEM ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PRZEZ ORGANY PROWADZĄCE.


Program szkolenia:

 1. Formy organizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu. Rozpoznanie zapisów w arkuszach.
 2. Przydział zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej zatrudnionym specjalistom do ich pensum- czy słusznie?
 3. Co wiemy o rozwoju uczniów? Wiedza niezbędna do rozsądnego planowania ilości zajęć.
 4. Czy ilość planowanych zajęć idzie w parzy z realnymi potrzebami? Jak to zweryfikować?
 5. Czy wszystkie zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w orzeczeniach należy wykonywać? W jakiej częstotliwości?
 6. Orzeczenia a IPET- co powinien o nich wiedzieć organ prowadzący?
 7. Różnica pomiędzy wydaną opinią a orzeczeniem- co trzeba, a co można wdrożyć?
 8. Ścieżka zindywidualizowana- jak poradzić sobie przy organizacji? A może nie przyjąć w ogóle?
 9. Nowe standardy w zatrudnianiu specjalistów w powiązaniu z art. 42 d ust.13 ustawy- czy jesteśmy skazani na nadwyżki w zatrudnieniu?
 10. Nadzór kuratora nad realizacją zaleceń w szkole/przedszkolu- dlaczego wizytator wymaga więcej i jaka powinna być postawa i reakcja dyrektora na proponowany nadmiar?
 11. Finansowanie- czyli zdania samorządu i porozumienia z dyrektorami jednostek oświatowych. Standardy, prowadzenie dialogu, sposób na ograniczenie wydatków, dobre praktyki.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha