zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Standard zatrudnienia specjalistów w szkołach i przedszkolach – zadania organu prowadzącego, zadania dyrektora

08 sierpień 2022 09:00-12:30

280 zł netto

Forma szkolenia:

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE: Liliana Zientecka

 • praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
 • autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
 • odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Adresaci szkolenia

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, specjaliści zatrudnieni w szkołach i przedszkolach, pracownicy samorządowi odpowiedzialni za organizacje pracy szkół i przedszkoli, wszyscy zainteresowani.


Cele szkolenia:

Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego wdrożenia nowych przepisów prawa w zakresie standardu zatrudnienia specjalistów w szkole i przedszkolu.


Program szkolenia: 2 sesje po 1,5 godziny

 

Sesja I

 1.  Zakładane rezultaty wprowadzenia standaryzacji zatrudnienia specjalistów jako model włączającej szkoły/przedszkola.
 2. Nowy katalog specjalistów. Czy różni się stanowisko pedagoga specjalnego od nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne. Który specjalista nie jest uwzględniany w standardach.
 3. Konieczne zmiany w uchwale JST podejmowanej na podstawie art.42 ust.7 pkt 3 b ustawy Karta Nauczyciela. Tryb wprowadzenia zmian w uchwale - wzór uchwały.
 4. Analiza algorytmu zatrudnienia specjalistów w danej szkole/przedszkolu – standard docelowy/standard przejściowy.
 5. Ćwiczenia w ustalenia standardu docelowego i przejściowego w swojej szkole/przedszkolu.

Proszę przygotować planowaną liczbę uczniów we wrześniu 2022 r., w swoim przedszkolu, szkole (w szkole podstawowej liczmy z dziećmi w oddziałach przedszkolnych).

 1.       Obowiązek organu prowadzącego o pozostawieniu liczby specjalistów na dotychczasowym poziomie zatrudnienia - jak należy wykonać ten zapis?

 

Sesja II

 1. Omówienie zmian w rozporządzeniach o pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rozporządzeniu w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami przez specjalistów.Analiza porównawcza obowiązków specjalistów zatrudnionych w ramach standardów.
 2. Pragmatyka zawodowa nauczycieli – w jakich sytuacjach i w jakim trybie dokonać zmian w zatrudnieniu specjalisty, w zakresie jego zadań.
 3. Zakres zadań specjalistów w danej szkole – konieczne zmiany w statutach szkół.
 4. Optymalizacja pracy nauczycieli na stanowiskach specjalistów, w tym korzystanie z zajęć specjalistycznych realizowanych do grudnia 2022 r. poza arkuszem organizacyjnym.

Metoda i forma prowadzenia zajęć

Metoda asymilacji dotychczasowej wiedzy z nowymi przepisami prawa i jej zastosowania w praktyce.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha