zaproponuj szkolenia

Online: Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych

24 czerwca 2024 11:00-14:00

410 zł netto

Data szkolenia:

24.06.2024

Godziny szkolenia:

11.00 - 14.00

Przebieg szkolenia:

10.00 – 11.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

11.00 – 14.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

20.06.2024

 

Cena szkolenia: 410 zł netto / os.


Przepisy tzw. ustawy Kamilka obowiązują od 15 lutego 2024 r., jednakże przez kolejne miesią-ce będzie biegł czas dla tych, którzy dotychczas nie wprowadzili standardów ochrony małoletnich w swoich jednostkach.
Od połowy sierpnia 2024 r. organy mające uprawnienia kontrolne w ramach danej struktury – np. JST, PIP, NFZ – mogą nałożyć karę w przypadku stwierdzenia braku tych procedur.


Informacje o prowadzącym: Anna Gocłowska

- wieloletni praktyk, edukator, nauczyciel i wykładowca uczelni wyższych, były wizytator
- wieloletni dyrektor wydziału Ośrodka Rozwoju Edukacji, przez 7 lat prowadziła szkolenia dla wizytatorów z polecenia ministra


PROGRAM SZKOLENIA

1. Wdrażanie standardów ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych:
a. powód wprowadzenia przepisów,
b. przesłanie prawne przyjętych rozwiązań- intencje ustawodawcy,
c. na kogo nałożono odpowiedzialność za stosowanie standardów ochrony małoletnich?
d. wyznaczenie osób odpowiedzialnych za opracowanie standardów w jednostce,
e. edukacja personelu jednostki,
f. wykonywanie bieżących przeglądów i aktualizowanie przyjętych standardów, minimum co 2 lata,
g. bieżąca ocena wdrażanych standardów,
h. polityka ochrony małoletnich w jednostce oświatowej- jakie treści powinna ona zawierać i w jakiej formie winno ją się przyjąć,
i. ocena ryzyka niepełnych lub niewłaściwie przyjętych procedur wewnętrznych, interwencji obarczonych błędem, wystąpienia zaniechań i zaniedbań, włącznie z ryzykiem przekroczenia uprawnień i naruszeniem ochrony danych osobowych przez personel jednostki oświatowej.

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli za czyny przeciwko małoletnim, w świetle obowiązujących przepisów- stan od 15 lutego 2024 r.:
a. pozyskiwanie i weryfikowania niekaralności dyscyplinarnej nauczycieli- gdzie szukać, jak dokumentować,
b. wystąpienie kary dyscyplinarnej nauczycieli- reakcje pracodawcy w świetle przepisów i procedur, skutki dla pracownika
c. zawieszenie nauczyciela- dalsze postępowanie pracodawcy, skutki dla pracownika
d. współpraca z rzecznikiem dyscyplinarnym
e. naruszenie dóbr osobistych małoletniego- przykłady konkretnych zachowań, rozpoznanie i reagowanie.

3. Odpowiedzialność karna nauczycieli:
a. informacja KRK- udokumentowanie, forma, treści, termin ważności,
b. rozszerzona weryfikacja niekaralności z zastosowaniem od dnia 15 lutego 2024 r.,- nie tyl-ko nauczyciele, także inni pracownicy, zleceniobiorcy, podmioty pracujące z dziećmi
c. podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciwko małoletnim- reakcje pracodawcy, skutki dla pracownika.

4. Rejestr Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym:
a. kogo dotyczy?
b. kary za brak weryfikacji,
c. częstotliwość weryfikowania- czy jest tu jakiś obowiązek?

5. Pytania uczestników (dopuszcza się bieżące zadawanie pytań szkolącej).


Szkolenie on-line

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
- do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
- każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
- OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha