zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: System EZD RP - wdrażanie, obieg i archiwizacja dokumentów

23 lutego 2024 09:00-14:00

280 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m.in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Zespołem Ognisk Wychowawczych w Warszawie czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez ponad 3 lata kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własna działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również
w archiwizacji dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.


ADRESACI:
Szkolenie skierowane jest do: pracowników tych urzędów i instytucji, które jako podstawowy lub wspomagający sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przyjęły bądź zamierzają przyjąć system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD RP.


CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z pojęciem elektronicznego zarządzania dokumentacją, obiegiem i archiwizacją dokumentów w systemie EZD RP.


PROGRAM:
I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją
1) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
2) Przepisy wykonawcze do ustawy archiwalnej
3) Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
4) Własne normatywy kancelaryjno-archiwalne

II. Obieg dokumentacji w systemie EZD
1) Dokumentacja elektroniczna i papierowa w systemie EZD
2) System kancelaryjny a system wykonywania czynności kancelaryjnych
3) Czym jest system EZD? Etapy i zasady jego wdrażania
4) EZD jako podstawowy lub wspomagający system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania spraw
5) Rodzaje przesyłek wpływających w systemie EZD i sposoby ich procedowania
6) Wyjątki od podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i ich rodzaje

III. Czynności kancelaryjne w systemie EZD RP
1) Zadania punktów kancelaryjnych.
a) rejestracja wpływów
b) odwzorowanie cyfrowe (skanowanie)
c) wprowadzanie metadanych
d) realizacja dekretacji
e) tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego oraz składu informatycznych nośników danych
f) obsługa korespondencji wychodzącej
2) Zadania komórek merytorycznych
a) pojęcie teczki rzeczowej w systemie EZD i stosowanie JRWA
b) zakładanie spraw
c) prowadzenie akt spraw i zbiorów dokumentacji aktowej
3) Tworzenie dokumentacji wewnętrznej i korespondencji wychodzącej
4) Akceptacja wielostopniowa i podpisywanie dokumentów w systemie EZD

IV. Archiwum Zakładowe w systemie EZD.
1) Przejmowanie dokumentacji elektronicznej w systemie EZD
2) Przejmowanie zawartości składów
3) Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.
4) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w systemie EZD
5) Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha