zaproponuj szkolenia

Online: URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY I INNE NIEOBECNOŚCI W PRACY PO ZMIANACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA

26 lipca 2024 09:00-13:00

350 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:

Trener, praktyk, ekspert z zakresu spraw pracowniczych z ponad dwudziestoletnim stażem. Magister prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie poparte praktyką w zakresie prawa pracy pracowników administracji samorządowej. Aktualnie dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Doświadczony dydaktyk, współpracujący z wieloma ośrodkami szkoleniowymi.


 ADRESACI:

szkolenie kierowane jest do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin  i powiatów oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządo-wych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osób zajmujących się problematyką kadrową, dla osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje. 


 CEL SZKOLENIA:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi oraz zasadami udzielania pracownikom urlopów i zwolnień od pracy. Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki. Poznają różnego rodzaju dokumenty zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne przygotowywane  ze strony pracodawcy. Zapoznają się również z zasadami praktycznego naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracowników w różnych systemach czasu pracy. 


KORZYŚCI:

Podczas szkolenia uczestnicy:
• zapoznają się z podstawami prawnymi oraz zasadami ustalania uprawnień i rozliczania urlopu wypoczynkowego;
• poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki;
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów, pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.


 PROGRAM:

I. URLOPY PRACOWNICZE.

I. Urlop wypoczynkowy.
1. Wymiar urlopu dla pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu
pracy. Prawo do pierwszego i kolejnego urlopu. Wpływ okresów zaliczanych do
uprawnień pracowniczych na wymiar urlopu wypoczynkowego.
Wpływ urlopu bezpłatnego i wychowawczego na wymiar urlopu.
2. Udzielanie urlopu wypoczynkowego (w tym urlopu w wymiarze godzinowym).
3. Ustalanie terminu wykorzystania urlopu (plan urlopów, porozumienie stron). Urlop na
żądanie.
4.Wykorzystanie urlopów zaległych.
5. Urlop w okresie wypowiedzenia umowy a zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
6. Wpływ choroby pracownika na urlop wypoczynkowy.
7. Przedawnienie roszczenia o urlop i ekwiwalent pieniężny za urlop.
8. Ochrona stosunku pracy w czasie urlopu.

2. Urlop bezpłatny.
1. Rodzaje urlopów bezpłatnych ( wliczane do okresu zatrudnienia, nie wliczane do okresu
zatrudnienia – podobieństwa i różnice).
2. Ochrona stosunku pracy w czasie urlopu bezpłatnego.


II. ZWOLNIENIA OD PRACY I ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI
W PRACY PO ZMIANACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA
1. Kodeksowe i pozakodeksowe rodzaje zwolnień od pracy.
2. Przyczyny usprawiedliwiające nieobecność z mocy prawa/uznane przez pracodawcę.
3. Obowiązki pracownika/obowiązki pracodawcy
4. Zachowanie prawa do wynagrodzenia/brak prawa do wynagrodzenia.
5. Ochrona stosunku pracy w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
6. Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy jako podstawa do zwolnienia z pracy.


Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha