zaproponuj szkolenia

Online: Ustalanie i aktualizacja stawek dotacji na 2024 r.

07 marca 2024 09:00-14:30

329 zł netto

Terminy szkolenia: 7 i 22 marca 2024 r. 09:00-14:30


 

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia  jest zdobycie wiedzy jak obliczyć i zaktualizować stawki dotacji na 2024 rok. Na szkoleniu przedstawimy nowy sposób wyliczania stawek podstawowej kwoty dotacji oraz wskaźnika zwiększającego na 2024 rok w oparciu o najnowsze zmiany ustawowe, związane z odliczaniem kwot na dzieci z Ukrainy.
Szkolenie będzie składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów i ćwiczeń. Pokażemy jak policzyć podstawową kwotę dotacji,  jak dokonać aktualizacji i wyrównania kwoty dotacji.  Prowadzący na Excelu, który zostanie udostępniony Uczestnikom pokaże wyliczenia, które należy wykonać przy obliczeniu stawek dotacji.
Przedstawimy przykładowy model obliczeniowy służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w Państwa samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach, a także ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji. Model wykonany będzie w Excelu i udostępniony po szkoleniu każdemu Uczestnikowi.
Po szkoleniu pracownik samorządu, obliczając dotację dla placówek i szkół dotowanych, będzie mógł wykorzystać zdobyte umiejętności praktyczne – z jednej strony będzie mieć pewność, że prawidłowo stosuje algorytmy zapisane w ustawie, z drugiej strony będzie mógł w prosty sposób dokonać niezbędnych kalkulacji.


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego – Wójtów, Burmistrzów, Skarbników, Wydziałów Oświaty, Budżetu i osób zajmujących się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych.


PROGRAM:
1.    Wprowadzenie do dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych – podstawa prawna. Ogólne przepisy dotyczące dotacji.
2.    Warunki otrzymania dotacji.
3.    Wyjaśnienie pojęć: najbliższa jednostka samorządu terytorialnego, wydatki bieżące, podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów.
4.    Różnice w dotowaniu przedszkoli i szkół. Różnice w dotowaniu uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
5.    Warsztaty (praktyczne przykłady) - jak obliczyć podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli dla uczniów pełnosprawnych, jak obliczyć wskaźnik zwiększający, Obliczanie kwot dotacji na uczniów przedszkoli i szkół. Warsztaty w arkuszu kalkulacyjnym.
6.    Aktualizacja i wyrównanie stawek dotacji. Ograniczenie wahań dotacji po aktualizacji. Aktualizacja w trybie szczególnego przypadku.
7.    Obowiązywanie nowych zaktualizowanych stawek dotacji, a wyrównanie.
8.    Przykład praktyczny wyrównania dotacji. Model obliczeniowy służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji. Warsztaty w arkuszu kalkulacyjnym.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha