zaproponuj szkolenia

Online: Wywłaszczenie dla potrzeb urządzeń przesyłowych w świetle aktualnego orzecznictwa

28 czerwca 2024 09:00-15:00

290 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
radca prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym i prawie nieruchomości, były członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, mediator. Doradza w zakresie dotyczącym urządzeń przesyłowych, prawa nieruchomości, planowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i dla urzędników administracji samorządowej. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego.


ADRESACI:
Pracownicy starostw powiatowych i urzędów miast na prawach powiatów, pracownicy urzędów wojewódzkich.


PROGRAM:
1. Zezwolenie na założenie i przeprowadzenie urządzeń przesyłowych (art. 124 ust. 1 u.g.n.)
1.1 Uwagi ogólne
1.2 Realizacja inwestycji celu publicznego, warianty inwestycji
1.3 Rokowania
1.4 Wniosek o wydanie decyzji z art. 124 ust. 1 u.g.n. - wymogi, uwagi praktyczne
1.5 Zagadnienia proceduralne
1.6 Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - redakcja, zakres ograniczeń

2. Zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
2.1 Przesłanki wydania decyzji z art. 124 ust. 1a u.g.n.
2.2 Wykonalność decyzji z art. 124 ust. 1a u.g.n.

3. Zobowiązanie do udostępnienia nieruchomości dla potrzeb wykonania czynności względem istniejących urządzeń (art. 124b ust. 1 u.g.n.)
3.1 Uwagi ogólne
3.2 Formułowanie wniosku o wydanie decyzji z art. 124b ust. 1 u.g.n.
3.3 Termin zajęcia nieruchomości
3.4 Kwalifikacja planowanych prac
3.6 Dostęp do urządzeń

4. Zezwolenie na zajęcie nieruchomości (art. 126 u.g.n.)
4.1 Przesłanki udzielenia zezwolenia na zajęcie nieruchomości
4.2 Relacja art. 124b u.g.n. i art. 126 u.g.n.
4.3 Zajęcie nieruchomości bez uzyskania decyzji, potwierdzenie przesłanek zajęcia nieruchomości (art. 126 ust. 5 u.g.n.)
4.4 Sankcje za naruszenie przepisów o zajęciu nieruchomości

5. Wydanie decyzji względem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
6. Egzekucja uprawnień do dostępu do nieruchomości (wybrane zagadnienia)
7. Podsumowanie

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha