zaproponuj szkolenia

Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 r.

30 września 2024 09:00-14:00

325 zł netto

Data szkolenia:

30.09.2024

Godziny szkolenia:

9.00 - 14.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 14.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

26.09.2024

 

Cena szkolenia: 325 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób z jednej instytucji: 295 zł / os.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki prawidłowego tworzenia, naliczania, gospodarowania i rozliczania ZFŚS, środkami przeznaczonymi na działalność socjalną, organizowaną na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. Uczestnicy zostają zapoznani z zadaniami i czynnościami związanymi z zarządzaniem środkami Funduszu oraz ochroną danych wrażliwych, dotyczących osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu. Wszystkie omawiane zagadnienia poparte są podstawami prawnymi. Szkolenie uwzględnia zmiany obowiązujące od maja 2019 roku.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

Zapoznanie się z zadaniami i czynnościami zarządzeniem środkami Funduszu oraz ochroną danych wrażliwych dotyczącą osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu.


Adresaci szkolenia:

- administratorzy (pracodawcy) ZFŚS,
- związki zawodowe, przedstawiciele załóg ZFŚS, komisje socjalne, komórki socjalne,
- samodzielne stanowiska zajmujące się prowadzeniem ZFŚS,
- sektor finansowy we wszystkich jednostkach organizacyjnych


Informacje o prowadzącym: 

Biegły rewident.
• Posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg.
Ponad 25-letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego owocuje praktycznym doświadczeniem w obszarze księgowości w finansach publicznych, firmach handlowo-usługowo-produkcyjnych.
Od 2010 roku związana również z branżą szkoleniową jako trener.
• Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości, podatków, zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacją, Instrumentami Finansowymi, Środkami trwałymi.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasady tworzenia ZFŚS przez pracodawców w 2024 r.
• Podstawy prawne tworzenia i gospodarowania ZFŚS
• Odpis obligatoryjny i uznaniowy, odpis dla nauczycieli i pracowników szkoły niebędących nauczycielami 
• Regulamin ZFŚS
• Osoby uwzględniane w przeciętnej liczbie zatrudnionych (osoby przebywające na urlopach wychowawczych, rodzicielskich, bezpłatnych) - Metodyka ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych
• Komisja socjalna i jej rola

2. Świadczenia z ZFŚS oraz ich opodatkowanie i oskładkowanie - osoby uprawnione do świadczeń z funduszu
• jakie świadczenia przysługują z funduszu
• opodatkowanie świadczeń z ZFŚS
• świadczenia z funduszu a składki ZUS
• osoby uprawnione do świadczeń

3. Kryteria socjale przyznawania świadczeń
• problematyka finansowania tzw. zakładowych imprez okolicznościowych, integracyjnych i wycieczek
• koszty związane z utrzymaniem obiektów socjalnych
• bony, paczki, zapomogi i inne świadczenia finansowane i niefinansowane z funduszu
• Dofinansowanie z ZFŚS do czesnego za żłobek lub przedszkole
• Świadczenie, które nie mogą być finansowane z funduszu

4. Świadczenia z ZFŚS w ewidencji księgowej- konta syntetyczne i analityczne

5. Dopuszczalność egzekucji komorniczej i administracyjnej z ZFŚS

6. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ZFŚS ( RODO). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) – zmiany w Ustawie o ZFŚS.

7. Inwentaryzacja ZFŚS

8. Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS

9. Korekta ZFŚS na koniec roku

10. ZFŚS w wyjaśnieniach i orzecznictwie sądowym – dyskusja.


Szkolenie online:

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;

- do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
- każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
- OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha