zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

ONLINE: Zamówienia publiczne do 30 tys. euro oraz zamówienia bagatelne w mniejszych jednostkach budżetowych od 2021 roku

14 sierpień 2020 10:00-14:00

250 zł netto

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 TYS. EURO ORAZ ZAMÓWIENIA BAGATELNE W MNIEJSZYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH OD 2021 ROKU


 

Cel szkolenia – celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi zasadami
i sposobami prawidłowego udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro. Ponadto prowadzący przybliży zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy
i oszczędny. Na szkoleniu zostaną omówione zasady udzielania zamówień do 130 tys. zł
w NOWEJ USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH i obowiązkowe zmiany
w regulaminie wewnętrznym jednostki budżetowej.

WYTŁUMACZYMY jak zmienić wewnętrzny regulamin zamówień publicznych. Wymierną korzyścią będzie również poznanie najczęściej występujących naruszeń przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych w kontekście przeprowadzonych kontroli.


 

Adresaci szkolenia - szkolenie skierowane jest do pracowników małych i średnich jednostek sektora finansów publicznych, kontrolerów, kierowników jednostek realizujących i nadzorujących „drobne” zamówienia publiczne, ale również dla podmiotów prywatnych odpowiadających na potrzeby zakupowe w małych jednostkach budżetowych.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawy prawne udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro - zestawienie aktualnych przepisów w celu prawidłowego dokonywania zakupów do 30 tys. euro.
2. Omówienie zmian w zakresie zamówień publicznych do 30 tys. euro, które przewidziane są w NOWEJ USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH tj. zamówienia
o wartości poniżej 130 000 zł:
a) w jaki sposób uaktualnić wewnętrzy regulamin udzielania zamówień?
b) zamówienia do 50.000 zł – przykładowe regulacje udzielania zamówień publicznych do 50.000 zł – negocjacje, rozeznania cenowe, zapytanie ofertowe oraz dokumentowanie postępowania,
c) zamówienia bagatelne – procedura udzielania zamówień bagatelnych, obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówienie bagatelne, dokumentowanie postępowania oraz sprawozdawczość,
d) zamówienie bagatelne a zasada konkurencyjności (zapytanie ofertowe) w ramach projektów UE.
3. Szacowanie wartości zamówienia publicznego na dostawy, usługi lub roboty budowlane:
a) planowanie zamówień publicznych w obecnej sytuacji,
b) prawidłowe ustalenie szacunkowej wartości zamówienia,
c) wartość zamówienia na roboty budowlane o wartości do 30 tys. euro,
d) szacowanie wartości zamówienia w zakresie wydatków z budżetu jednostki
a wydatków z budżetu projektów dofinansowanych ze środków UE,
e) ustalanie wartości zamówień nieplanowanych.
4. Procedury udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej progu stosowania ustawy Pzp:
a) przykład regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro oraz najczęściej spotykane procedury wewnętrzne przy realizacji wydatków do 30 tys. euro,
b) „tryby” udzielania zamówień do 30 tys. euro – sposoby udzielania zamówień,
w zależności od struktury organizacyjnej, budżetu lub planu finansowego oraz potrzeb Zamawiającego; tryby a epidemia?
c) progi kwotowe i dobór procedury w wewnętrznych regulacjach jednostek budżetowych, w związku z przestrzeganiem przepisów oraz podstawowych zasad gospodarowania środkami publicznymi,
d) zasady przesyłania ofert oraz komunikacja Zamawiający - Wykonawca w świetle coraz większej elektronizacji zamówień,
e) negocjacje z wykonawcą jako sposób wybrania oferty najkorzystniejszej (w jaki sposób prowadzić negocjacje?),
f) zamówienia uzupełniające i dodatkowe w realizacji drobnych zamówień,
g) zasady udzielania zamówień nieplanowanych,
h) wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty w świetle procedury badania i oceny ofert oraz prawidłowe zasady unieważniania postępowań do 30 tys. euro.
5. Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych do 30 tys. euro.
6. Umowa – forma pisemna, a może jednak inna forma; obowiązkowe i przydatne elementy oraz dopuszczalne i wymagane przesłanki zmiany umowy.
7. Ewidencjonowanie zamówień do 30 tys. euro – rejestr zamówień jako przydatne narzędzie, m.in. w związku z obowiązkiem sporządzenia rocznego sprawozdania
z udzielonych tzw. „małych” zamówień publicznych.
8. Kontrola zamówień do 30 tys. euro.
9. Dyskusja i odpowiedzi na pytania w trakcie i po zakończeniu szkolenia w zależności
od potrzeb uczestników szkolenia.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha