zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Zmiany i bieżące problemy klasyfikacji budżetowej

05 października 2022 09:00-12:00

290 zł netto

Forma szkolenia:

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

INFORMACJE O PROWADZĄCYCH SZKOLENIE:

 • członek Polskiej Akademii Rachunkowości;
 • trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych;
 • trener Ośrodka PRO FORIS Fundacji Goleniowska Akademia Rozwoju;
 • stały współpracownik miesięczników „Finanse publiczne”, „Rachunkowość budżetowa”;
 • wieloletni skarbnik gminy miejskiej.

Adresaci:

Pracownicy posługujący się klasyfikacją budżetową w jednostkach sektora finansów publicznych


Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatnich zmianach przepisów rozporządzenia z dn. 15 lipca 2022r.- ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.


Korzyści:

 • Dowiesz się o wszystkich zmianach w rozdziałach, paragrafach dochodów i wydatków m.in. dotyczących pomocy dla obywateli Ukrainy czy inwestycji z Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - większość musi zostać wprowadzona przez JST w ciągu trzech miesięcy!
 • Potwierdzisz, czy prawidłowo umiejscawiasz dochody i wydatki jednostki w działach i rozdziałach, również w związku z Systemem Monitorowania Usług Publicznych (SMUP),
 • Upewnisz się, czy właściwie stosujesz paragrafy klasyfikacji budżetowej.

 Program szkolenia:

 1. Omówienie ostatnich zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów m.in. dla subwencji rozwojowej.
 2. Podział rozdziałów na podmiotowe i usługowe, a tym samym konieczność stosownego planowania dochodów i wydatków w tym zakresie – w związku ze SMUP.
 3. Ostatnie zmiany paragrafów dochodów, wydatków m.in. dotyczących pomocy dla obywateli Ukrainy czy inwestycji z Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
 4. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.:
 • odsetki 090, 091, 092,
 • wpływy z różnych opłat 069, a 097,
 • inne min. 063, 064, 094, 095, 291 i 295, 666 i 669
 1. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:
 • materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
 • oprogramowania 430 a 421, 443, 424,
 • umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409,
 • nagród konkursowych 419 a 304
 • opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443
 • świadczeń 311 a 302,
 • delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
 • ekspertyz 439,
 • tłumaczeń 438,
 • usług między jst 433,
 • energii 426,
 • usług zdrowotnych 428 a 430,
 • szkoleń 455, 470 i 430,
 • opłat komorniczych 461, a 443
 • remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.
 1. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.
 2. Pytania.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha