zaproponuj szkolenia

Online: Zmiany w prawie oświatowym w 2022 roku. Wpływ na organizację i zarządzanie placówką oświatową

17 sierpień 2022 09:00-13:00

260 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    Od 2008 dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu starostwa powiatowego, później kierownik referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia, a obecnie dyrektor centrum usług wspólnych. Edukatorka, koordynatorka wielu projektów edukacyjnych. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie. Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce oświatowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w oświacie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu. Certyfikowany konsultant Programu MindSonar.
-    absolwentka UAM w Poznaniu - filologia polska. Nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny a później konsultant ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.


CELE SZKOLENIA:
Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw poza ustawą o systemie oświaty zmienia:
-    ustawę z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
-    ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
-    ustawę z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
-    ustawę z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
-    ustawę z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
-    ustawę z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
-    ustawę z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Dowiedz się więcej, w jakich obszarach zostały wprowadzone zmiany.

Cele:
-    przekazanie informacji na temat zmian wprowadzonych w ustawie o systemie oświaty oraz w niektórych innych ustawach;
-    interpretacja wpływu zmian na organizację pracy oraz zarządzanie placówką oświatową


ADRESACI:
Dyrektorzy placówek oświatowych, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego.


PROGRAM:
Omówienie zmian dotyczących:
1.    Egzaminu ósmoklasisty i maturalnego.
2.    Zatrudnienia pedagoga specjalnego i zatrudniania specjalistów.
3.    Danych dziedzinowych wprowadzanych do SIO.
4.    Prowadzenia zajęć zdalnych niezależnie od COVID-19.
5.    Nauczania indywidualnego w formie zdalnej.
6.    Szkolenia dla egzaminatorów.
7.    Elektronicznych wyników rekrutacji.
8.    Uzyskiwania akredytacji na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
9.    Przedłużenia terminu dostosowania lokali oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do nowych warunków.
10.    Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora.
11.    Omówienie przepisów przejściowych oraz terminów wejścia w życie poszczególnych zmian.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha