zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Postępowanie w sprawie świadczeń nienależnie pobranych - online

06 maj 2021 10:00-14:00

250 zł netto

ZMIANY W POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO COVID-19 PO 16 MAJA 2020 r.
na tle ustaw o świadczeniach rodzinnych,
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz
o pomocy społecznej


  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:                 

  • etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny,
  • od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.),
  • wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego, w tym z zakresu pomocy społecznej

 ADRESACI SZKOLENIA:

  • Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz JST.

PROGRAM:

 1. Stan zagrożenia epidemiologicznego. Zmiany w procedurze administracyjnej w okresie COVID 19:

• wszczynanie postępowania administracyjnego - ograniczenia i wyłączenia,
• doręczenia w postępowaniu w okresie epidemii,
• ograniczenia w udziale w stron w postępowaniu,
• uzgadnianie rozstrzygnięć w trybie art. 106 kpa oraz kwestia milczącego załatwienia sprawy,
• ograniczenia w wydawaniu decyzji ,
• postępowanie dowodowe w dobie epidemii.
• konsekwencje wstrzymania biegu terminów w postępowaniu administracyjnym, Liczenie terminu załatwienia sprawy; Przewlekłość.
2. Decyzja i jej składniki w pomocy społecznej, świadczeniach alimentacyjnych i zasiłkach rodzinnych.
3. Pojęcie świadczenia nienależnie pobranego
• w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
• o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
• świadczenie alimentacyjne,
• w ustawie o pomocy społecznej,
4, Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej lub jej uchylenia w trybach szczególnych z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy społecznej i ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zakaz orzekania wstecz.
5. Wznowienie postępowania – wszczęcie i przesłanki.
6. Postępowanie wyjaśniające – wyjaśnienia, dokumenty, zeznania świadków.
7. Ustalenie momentu powstania świadczenia nienależnie pobranego
• Określenie wysokości świadczenia nienależnie pobranego,
• Ustalenia czasu jego występowania,
• Odsetki za zwłokę,
• Stosowanie odroczenia, rozłożenia na raty umarzania lub odstąpienia od żądania zwrotu.
8. Decyzja w sprawie świadczenia nienależnie pobranego – składniki.
• Zaliczanie świadczenia nienależnie pobranego na poczet należnych świadczeń.
• Postępowanie w sprawie przymusowego ściągnięcia świadczenia nienależnie pobranego – postępowanie egzekucyjne.
• Ulgi w zobowiązaniach: umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminy płatności , odstąpienie od żądania zwrotu (w pomocy społecznej).
• Świadczenie nienależnie wypłacone – z winy urzędu. Charakterystyka przypadku, tryb i możliwości dochodzenia zwrotu.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha