zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Problemy w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych - Rachunkowość, dochody, wydatki, zadania zlecone po zmianach Szkolenie on-line

17 czerwiec 2021 09:00-13:00

270 zł netto

 

Szczegóły organizacyjne:

• Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
• Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie


Prowadzący: wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych, oraz publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami - jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

 

CEL SZKOLENIA:
Obszerny materiał- dotyczący rachunkowości który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności.
W załączeniu dokumentacja (zarządzenia, instrukcje, załączniki…) dotyczące omawianych zagadnień.

 

Program szkolenia:

1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont - po nowelizacjach wprowadzonych dla JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - w świetle KSR 7.
2. Informacja dodatkowa - element sprawozdania finansowego - jak przygotowywać i ewidencjonować dane w ewidencji księgowej do tego sprawozdania – (zasady ustalone przez organy- kontrola zarządcza- załącznik- zarządzenie i tabele w excelu) - ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM COVID-19 .
3. Dochody, Wydatki, Przychody i Koszty - ewidencja, opis - po zmianach.
4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - w JST i jednostkach budżetowych.
5. Refundacja wydatków - ewidencja księgowa.
6. Dotacje - ewidencja księgowa.
7. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, remonty i ulepszenia- środki trwałe w budowie ( Inwestycje) - źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja - po zmianach przepisów:

Przekazanie majątku jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznych- po zmianach (której instytucji - jaka forma) - błędy w przekazywaniu majątku,

Problemy z ewidencją (czy komputer nabyty za 7000 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały ? jakie paragrafy?).

Różnice pomiędzy płaszczyzną paragrafową od płaszczyzny sprawozdawczości finansowej.

Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych -z uwzględnieniem KŚT 2016 , KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ulepszenia, modernizacja i remont własnych i obcych środków trwałych - z uwzględnieniem KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po zmianach przepisów.


8. Konsultacje i wyjaśnienia.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha