zaproponuj szkolenia

ROZLICZANIE PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH Szkolenie on-line

28 maj 2021 09:00-12:00

260 zł netto

Szczegóły organizacyjne:

  • Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

 


INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:
Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" – wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

 

Cel szkolenia:
• Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) w zakresie prowadzenia rozliczeń PPK
• Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty rozliczeń po stronie pracodawców i pracowników
• Szkolenie zapewnia poznanie nowych przepisów prawnych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania PPK w 2021 r.

Korzyści dla uczestników:
• Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie nowych regulacji oraz problemów praktycznych związanych z nowymi uregulowaniami
• Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty zmian z podkreśleniem zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa).

Profil uczestnika:
• Główni Księgowi i księgowi;
• pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
• pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników ;
• Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.


Program szkolenia:

1. Podleganie PPK – weryfikowanie osób uprawnionych do zgłoszenia w PPK
• Pojęcie osób zatrudnionych
• Podleganie pod składki ZUS a podleganie pod PPK
• Zleceniobiorca, osoby na kontraktach menadżerskich a PPK
• Osoby na macierzyńskim, wychowawczym;
• Osoby na urlopie bezrobotnym
• Weryfikacja osób uprawnionych w pierwszym okresie obowiązywania PPK
2. Wyliczanie 3-miesięcznego okresu do zgłoszenia do PPK
• Moment wejścia w życie przepisów a wyliczanie 3 miesięcy
• Wyliczenie 3 miesięcy w roku wejścia w życie przepisów – czy też wstecz?
• Zatrudnienie w trakcie miesiąca – zasady wyliczeń
• Ponowne zatrudnienie w ciągu 12 miesiecy – sposoby wyliczania
• Zatrudnienie na przełomie roku – co z 3-miesięcznym okresem?
• Zawarcie umowy cywilnoprawnej a następnie umowy o pracę
• Zgłoszenie wcześniej niż wymagany okres 3 miesiecy
• Przekształcenie pracodawcy, połaczenie, przeniesienie pracownika – sytuacje wyjątkowe
3. Naliczanie składek od pracownika:
• Pojęcie wynagrodzenia brutto
• Wynagrodzeie za czas choroby a składka PPK
• Zasiłki – czy pdlegają PPK?
• Dodatki do wynagrodzenia, premie a postawa naliczania PPK
• Świadczenia w naturze – czy naliczać PPK?
• Składka obniżona niż 2% - problemy praktyczne
• Trzymastak, wypłaty po zatrudnieniu a PPK
4. Naliczanie składek od pracodawcy:
• Sposób wyliczania 1,5%
• Wpłata składki w następnym miesiącu a moment uzyskania przychodu z tytułu składki pracodawcy
• Zwolnienia pracodawcy z obowiazu wpłaty składek
• Rozwiązania antykryzysowe
5. Zawarcie i rozwiązanie umowy o prowadzenie PPK a rozliczanie wpłat:
• Moment zawaracia umowy a pierwsza składka do PPK
• Wynagrodzenie wypłacane ostatniego dnia miesiąca, do 10-tego, z góry a pobieranie składek do PPK
• Pobranie składki od pracownika a wpłata do PPK – przykłady praktyczne
• Rezygnacja z PPK w trakcie miesiąca a rozliczenie pobranej składki od pracownika
• Dopłata pracownikowi wynagrodzenia w razie rezygnacji – czy możliwe?
• Data rezygnacji a data wpłat pełnych składek do PPK
• Rozwiązanie umowy o pracę a rozliczenie PPK
6. Naliczanie podatku dochodowego:
• Zwolnienie z podatku PIT opłaty powitalnej i wpłat rocznych
• Część pracodawvy a przychód podatkowy
• Moment uzyskania przychodu podatkowego przez pracownika z tytułu wpłat pracodawcy
• Przykłady wyliczeń przychodu wg stawki 17%, 32% - zasady wyliczeń
• Wykazanie w PIT-11 wpłat dokonywanych przez pracodawcę
7. Podatek dochodowy tzw belki pobierany w trakcie funkcjonowania PPK
• Przypadku opodatkowania podatkiem
• Rezygnacja z PPK a opodatkowanie
• Wypłaty szbsze niż w ciągu 10 lat a podatek
• Sposób rozliczenia podatku – kto jest płatnikiem?
• Dopłaty zysku do rachunku – czy opodatkowane?
8. Problemy praktyczne związane z rozliczaniem PPK:
• Systemy płacowe a program o rozliczania PPK
• Dane przekazywane do PPK przez pracodawcę
• Korekty wynagrodzenia a wpłaty do PPK
• Praca na kilku etatach przez pracownika a wpłaty do PPK
• Sposoby kontrolowania wpłat przez organ nadzoru
• Komornik a wpłaty do PPK
• Brak wpłaty – konsekwencje praktyczne
9. Dyskusja z Uczestnikami.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha