zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Sekretariat w jednostkach administracji publicznej Organizacja i funkcjonowanie Szkolenie on-line

14 maj 2021 09:00-12:00

255 zł netto

Forma szkolenia:

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

 

Informacje o prowadzącym szkolenie:

 • prawnik,
 • praktyka z zakresu prawa administracyjnego, procedur administracyjnych, doświadczenie w administracji rządowej i samorządowej,
 • pracowała w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wielkopolskim na stanowisku dyrektora Wydziału Organizacyjnego,
 • szkoli od 12 lat w gminach, powiatach, urzędach marszałkowskich m.in. z zakresu procedur administracyjnych, obiegu dokumentów, zasad korespondencji urzędowej, skarg i wniosków,
 • prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte dla pracowników administracji publicznej; w tym także dla służby przygotowawczej,
 • realizowała programy współfinansowane przez UE w zakresie zarządzania dokumentacją oraz postępowania administracyjnego.

 

Cel:

 • przedstawienie właściwego sposobu zorganizowania pracy sekretariatu,podniesienie poziomu
 • kwalifikacji zatrudnionych tam pracowników,poszerzenie
 • wiadomości z zakresu profesjonalnej obsługi interesantów, umiejętności prawidłowego stosowania
 • instrukcji kancelaryjnej oraz kodeksu postępowania administracyjnego

 

Adresaci:

 • osoby prowadzące sekretariaty w urzędach, firmach, zakładach użyteczności publicznej, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostkach organizacyjnych, pracownicy biur obsługi interesantów
 • oraz inne zainteresowane osoby

 

Program:
1. Rola i miejsce sekretariatu
2. Sekretarka-asystentka ,jej kwalifikacje zawodowe .zakres obowiązków
3. Organizacja czasu pracy.
4. Profesjonalna obsługa interesantów.
5. Współpraca z przełożonym.
6. Zasady wykonywania czynności kancelaryjnych
7. Czynności kancelaryjne sekretariatu
8. Obieg dokumentów
- rejestracja korespondencji
- rejestracja spraw,które prowadzi pracownik sekretariatu
- prowadzenie rejestrów,ewidencji
- zasady prawidłowego tworzenia i przechowywania dokumentów
9. Wysyłanie i doręczanie korespondencji
10. Załatwianie spraw – terminy wynikające z KPA
11. Redagowanie pism urzędowych
12. Przygotowywanie akt spraw ostatecznie załatwionych do archiwum zakładowego
13. Wybrane zagadnienia z ustawy o ochronie danych osobowych.
14. Standardy europejskie w zakresie obsługi interesantów zawarte w Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji.
Uczestnicy otrzymają materiały przydatne na stanowisku pracy.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha