zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

SUBWENCJA I OPTYMALIZACJA WYDATKÓW W SAMORZĄDOWEJ OŚWIACIE - online

17 wrzesień 2021 10:00-14:00

300 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY: Elżbieta Rabenda
- wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 8500 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych.
- Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem implementacji przepisów prawa oraz zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroluje na zlecenie samorządów szkoły i przedszkola niepubliczne. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener RIO, edukator wspomagający szkoły, prowadzonych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niektóre Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, prowadzi webinaria, a także trener w wielu innych instytucjach i firmach szkoleniowych. Członek OSKKO. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.


 PROGRAM:

1. Czym jest subwencja i jak ją wpasować w potrzeby samorządowej oświaty, a może to potrzeby należy dostosować do jej rozmiarów?

2. Gdzie w organizacji szkół i przedszkoli szukać zbędnych wydatków?

3. Jak zmienić poziom finansowania szkoły/przedszkola w trakcie roku szkolnego?

4. Ile kosztuje oddział, a ile godzina nauczycielska? Policzymy i przygotujemy materiały do planowania budżetu na rok 2022.

5. Aneksy- planujemy wydatki i organizację- co da się jeszcze zmienić?

6. Zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogiczne. Czy na pewno właściwie je rozumiemy? Raczej nie, skoro nas tyle kosztują. Zmienimy to podejście Państwa.

7. Ratujmy finanse gminy/powiatu- przygotowanie do zmiany w sieci szkół i przedszkoli. Podamy argumentację, którą wygramy z nadzorem pedagogicznym kwestionującym likwidacje i przekształcenia.

8. Czas dla Państwa- pytania!


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha