zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Umowy o pracę w samorządzie – najnowsze regulacje prawne Szkolenie on-line

18 czerwiec 2021 09:00-13:00

270 zł netto

Forma szkolenia:

  • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania;
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail;
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze.

 

Informacje o prowadzącym:
trener, praktyk, ekspert z zakresu spraw pracowniczych z ponad dwudziestoletnim stażem. Magister prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie poparte praktyką w zakresie prawa pracy pracowników administracji samorządowej. Aktualnie dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Doświadczony dydaktyk, współpracujący z wieloma ośrodkami szkoleniowymi.

 

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, osób kierujących zespołem pracowniczym oraz osób zajmujących się problematyką kadrową w urzędach gmin i starostwach powiatowych oraz innych samorządowych jednostkach organizacyjnych.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie, uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego stosowania zmienionego prawa pracy oraz prowadzenie w tym zakresie dokumentacji pracowniczej na jak najwyższym poziomie.

 

Program szkolenia
1. Umowa o pracę na czas określony:
a) treść umowy na czas określony, w tym treść umowy z niepełnozatrudnionym,
2. Limity zatrudnienia w ramach umów terminowych:
a) Limit czasookresu zatrudnienia,
b) Limitowana liczba umów o pracę,
c) Zastosowanie wyłączeń w zakresie limitowania umów. Odmiany umów na czas określony ze względu na cel i przyczyny zawarcia, kiedy można zawrzeć więcej niż trzy umowy na czas określony lub na okres dłuższy niż 33 miesiące.
3. Obowiązki informacyjne pracodawcy, w tym powiadomienie PIP o zawarciu umowy na czas określony z uwagi na przyczynę jej zawarcia oraz informacja z art. 29 § 3 i 31 K.p.
4. Zasady rozwiązywania i wypowiadania umowy o pracę na czas określony.
5. Uprawnienia pracownika:
• z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę,
• z tytułu rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa.
6. Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy na czas określony.
7. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
8. Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę na czas określony.
9. Sankcje karne za naruszenie obowiązków dot. umów terminowych.
10. Skutki niezgodnego z prawem rozwiązania umowy na czas określony.
11. Świadectwo pracy wg najnowszych regulacji.

Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism które można wykorzystać w bieżące

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha