zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

WERYFIKACJA KOSZTOWA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH DLA SZKÓŁ I SAMORZĄDÓW szkolenie on-line

05 maj 2021 10:00-14:00

280 zł netto

OSTATNI MOMENT NA POPRAWKI W ARKUSZU I ZDJĘCIE ZBĘDNYCH WYDATKÓW

 

Forma szkolenia:

  • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

 

Szkolenie poprowadzi
Od 2016 ekspert MEN (poz. 1121), specjalizuje się w zakresie tzw. prawa oświatowego. Współpracuje z RIO, SKO, ODN, z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w całym kraju. Praktyk, kontroler, analityk. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie samorządowca, dyrektora szkoły, z zawodu nauczyciel dyplomowany. Odznaczona Medalem K.E.N.
Trener, wykładowca, edukator. Osobiście przepracowanych ponad 9400 godzin na salach szkoleniowych z ostatnich 9 lat, w tym od 2015 roku jako osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą. W dorobku szkolenia dla ponad 190.000 ich uczestników, ponad 240 audytów i analiz usprawniających planowanie i finansowanie samorządowej oświaty oraz zoptymalizowanie wydatków bieżących (ANALIZA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI), ponad 50 osobiście przeprowadzonych czynności kontrolnych w siedzibach szkół i przedszkoli niesamorządowych z zakresu prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji podmiotowych. Autorka wielu publikacji, w tym w czasopiśmie dla samorządów "Wspólnota", tekstów merytorycznych dla Gazety Prawnej, ekspert i panelista w wielu ogólnokrajowych konferencjach branżowych, forów i seminariów.

 

Program szkolenia:

1. Założenia prawne - o czym należy bezwzględnie pamiętać przy konstrukcji arkuszy.

2. Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych:
a) czy dyrektorom wolno polecić dokonanie korekty w projekcie arkusza już po wydanych opiniach związków zawodowych i kuratora oświaty?
b) czy kurator może dyrektorom wydać polecenie korekty w projekcie arkusza już po wydanych opiniach związków zawodowych i czy mamy wtedy do czynienia ze zmianą arkusza, czy tylko korektą?
c) czym jest zmiana arkusza organizacyjnego w świetle obowiązujących przepisów?
d) "skuteczne" zatwierdzanie arkusza przez organ prowadzący, czyli osiągnąć cel bez nadmiernej ingerencji w kompetencje dyrektora.

3. Warsztaty- na arkuszu z danego typu jednostki będziemy sprawdzać:
a) zgodnie z przyjętymi przez samorząd priorytetami,
b) zgodnie z przyjętym planem rekrutacji,
c) zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym szkoły/placówki
d) zgodnie z przepisami (omówimy wszystko to, co w arkuszu być powinno),
e) zgodnie z zasadami kontroli zarządczej,
f) czy jest optymalnie i oszczędnie.

4. Czego w arkuszu szukać będzie organ prowadzący? - Czyli jak te dokumenty powinny być analizowane, by zostały dostrzeżone i wyeliminowane wszystkie zbędne wydatki? Uprawnienia samorządu.

5. Obszary ryzyka w arkuszu - omówienie.

6. Planowanie etatów administracji i obsługi - przykładowe standaryzowanie.

7. Dlaczego arkuszami i statutami zainteresować mogą się RIO i czego tam będą szukały?

8. Pytania i odpowiedzi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha