zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Zarządzanie dokumentacją w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych w świetle znowelizowanych przepisów kancelaryjno-archiwalnych Szkolenie on-line

23 kwiecień 2021 09:00-12:00

255 zł netto

Szczegóły organizacyjne:

  • Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE: 

  • prawnik,
  • praktyka z zakresu prawa administracyjnego, procedur administracyjnych., doświadczenie w administracji rządowej i samorządowej,
  • pracowała w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wielkopolskim na stanowisku dyrektora Wydziału Organizacyjnego,
  • szkoli od lat w gminach, powiatach, urzędach marszałkowskich m.in. z zakresu procedur administracyjnych, obiegu dokumentów, zasad korespondencji urzędowej, skarg i wniosków,
  • prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte dla pracowników administracji publicznej; w tym także dla służby przygotowawczej
  • realizowała programy współfinansowane przez UE w zakresie zarządzania dokumentacją oraz postępowania administracyjnego.

 

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego zarządzania dokumentacją wynikającego z nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.,które weszły w życie 1 listopada 2015.

Adresaci – pracownicy administracji samorządowej, rządowej, jednostek organizacyjnych, prowadzący dokumentacje spraw administracyjnych

W wyniku realizacji programu szkolenia łatwiej będzie eliminować błędy i nieprawidłowości w bieżącej pracy.

 

Program:
1. Stan prawny dotyczący zarządzania dokumentacją.
2. Omówienie zmian w przepisach archiwalnych
3. Znaczenie prawidłowości obiegu dokumentów
4. Nadzór ogólny i bieżący nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych
5. Przyjmowanie korespondencji
6. Przydzielanie spraw oraz dekretacja
7. System kancelaryjny
8. Rejestracja spraw na stanowiskach pracy
• zakładanie teczek
• spisy spraw i rejestry
9. Charakterystyka bezdziennikowego systemu kancelaryjnego
10. Jednolity rzeczowy wykaz akt – praktyczne stosownie
• metody porządkowania spraw związane z nadawaniem znaków
• symbole i hasła klasyfikacyjne – tworzenie nowych
• prawidłowe stosowanie systemu klasyfikacji dziesiętnej
11. Instrukcja kancelaryjna a przepisy kodeksu postępowania administracyjnego
12. Przygotowanie akt spraw na poszczególnych stanowiskach pracy do kontroli przez archiwum

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha