zaproponuj szkolenia

Zarządzanie środkami publicznymi w jednostkach oświatowych - online

27 maj 2021 10:00-14:00

250 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wieloletni członek Kolegium RIO, biegły powoływany przez NIK do kontroli jednostek sektora finansów publicznych, audytor jednostek sektora finansów publicznych (uprawnienia Min. Finansów Nr 57/2004: Dz. Urz. Min. Fin. Nr 19 z 2004 r. poz. 238), ekonomista, praktyk rachunkowości, od wielu lat wykładowca na wyższych uczelniach w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych, doświadczony wykładowca na kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości.


ADRESACI:
Wydziały Oświaty, ZEAS-y, CUW-y, dyrektorzy i pracownicy szkół samorządowych.


PROGRAM:
1.    Jednostka oświatowa w systemie sektora finansów publicznych.
2.    Budżet j.s.t. podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej,
3.    Znaczenie klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków w jednostkach oświatowych.
4.    Planowanie środków pieniężnych na realizację zadań oświatowych oraz zasady dokonywania zmian w planach finansowych.
5.    Zasady gospodarki finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych.
6.    Zarządzanie środkami publicznymi w jednostkach oświatowych, w tym umiejętność analizy danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S o wydatkach budżetowych.
7.    Zasady konstruowania ekonomicznie efektywnego arkusza organizacyjnego.  Przydzielanie godzin nauczycielom z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego oraz dodatków uznaniowych i ich wpływ na kształtowanie się wynagrodzeń w stosunku do średniej krajowej określonej ustawą budżetową, a także inne aspekty decydujące o efektywnym arkuszu organizacyjnym.
8.    Obowiązki kierowników jednostek w sektorze finansów publicznych w zakresie wdrożenia kontroli zarządczej,
9.    Zasady prowadzenia ewidencji wydanych procedur przez dyrektora (zarządzeń, instrukcji) wraz ze szczegółowym wykazem procedur, jakie powinny funkcjonować w każdej jednostce.
10.    Dokumentowanie działalności innych organów szkoły, których obowiązki zostały ustawowo przypisane (rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego).
11.    Odpowiedzialność kierowników jednostek sektora finansów publicznych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (na przykładach).
12.    Najczęściej występujące nieprawidłowości w jednostkach oświatowych stwierdzanie przez kontrole wewnętrzne i audyt oraz instytucje kontroli zewnętrznej.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha