zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Zmiany dostosowujące ustawę o pomocy społecznej do wymogów RODO - Online

28 październik 2021 10:00-13:00

270 zł netto

Forma szkolenia:

  • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

 Informacje o prowadzącym:

  • Radca prawny, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki. Pracę naukową łączy z wykonywaniem zawodu radcy prawnego.
  • Prowadzi własną kancelarie udzielając pomocy prawnej organom administracji publicznej, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Specjalizuje się w prawie pracy oraz prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pomocy społecznej.
  • Autor wielu publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz uczestnik licznych konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych
  • W ramach własnej kancelarii prowadzi szkolenia dla pracowników organów administracji publicznej. Zrealizował ponad siedemdziesiąt szkoleń z zakresu szeroko rozumianego prawa pomocy społecznej.

 Program szkolenia:

1. Najważniejsze przepisy RODO dotyczące pomocy społecznej, w tym:

1.1. podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych,
1.2. klauzula informacyjna – prawidłowe formułowanie,
1.3. obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
1.4. rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.

2. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w tym:

2.1. ochrona danych osobowych a postępowanie administracyjne,
2.2. podstawy przetwarzania danych osobowych przez jednostki pomocy społecznej,
2.3. minimalne zabezpieczenia danych osobowych obowiązujące w jednostkach pomocy społecznej,
2.4. zasady doręczenia klauzuli informacyjnej,
2.5. nowe zasady dostępu do akt sprawy.

3. Praktyka ochrony danych osobowych w działalności jednostek pomocy społecznej, w tym:

3.1. polityka czystego biurka,
3.2. polityka kluczy,
3.3. polityka przechowywania i zabezpieczania dokumentacji.

4. Szyfrowanie dokumentów w praktyce.

5. Ochrona danych osobowych a udostępnienie informacji publicznej.

6. Panel dyskusyjny z możliwością zadawania pytań trenerowi.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha