zaproponuj szkolenia

Online: Obsługa CEIDG przez samorząd

14 czerwca 2024 09:00-14:00

280 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Kierownik oddziału zajmującego się m.in.  przyjmowaniem wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w urzędzie miasta. Posiada 10-letnie doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców i rejestracji indywidualnych działalności gospodarczych.  Od ponad 7 lat prowadzi szkolenia dla przyszłych przedsiębiorców z tematyki zakładania działalności gospodarczej i procedury składania wniosku CEIDG-1.


CELE I ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do obecnych i nowoprzyjętych pracowników samorządowych zajmujących się obsługą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Podczas szkolenia przypomnimy aktualne przepisy regulujące podejmowanie działalności gospodarczej, omówimy propozycje zmian przepisów w zakresie CEIDG a także przedstawimy procedurę przyjmowania wniosków CEIDG-1 wraz z wszystkimi jej najważniejszymi aspektami z perspektywy pracownika gminy.
Na spotkaniu wyjaśnimy również zasady podejmowania działalności gospodarczej przez obcokrajowców oraz przez osoby niepełnoletnie. Prowadzący przedstawi także zagadnienia związane z zarządem sukcesyjnym i powołaniem zarządcy, które często są problematyczne dla osób zajmujących się obsługą CEIDG.
Szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy pracowników gmin, co z pewnością przełoży się na profesjonalną obsługę przedsiębiorców i przyszłych przedsiębiorców.


PROGRAM:
1.    Aktualne przepisy regulujące podejmowanie działalności gospodarczej w Polsce.
2.    Projekt zmian w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy:
-    rezygnacja z formy papierowej wniosku CEIDG-1
-    nowe zasady rejestracji spółek cywilnych
3.    Doręczenia elektroniczne i adres do e-doręczeń w CEIDG
4.    Zakładanie działalności gospodarczej przez cudzoziemców:
-    obywatele Unii Europejskiej
-    obywatele państw spoza Unii Europejskiej
-    obywatele Ukrainy
5.    Zakładanie działalności gospodarczej przez osobę niepełnoletnią.
6.    Działalność nierejestrowa.
7.    Procedura rejestracji spółki cywilnej i dodanie informacji o spółce na wpis do CEIDG.
8.    Działania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
-    obowiązki pracownika samorządu związane z rejestracją w CEIDG
-    procedura złożenia wniosku CEIDG-1
-    weryfikacja tożsamości wnioskodawcy
-    pełnomocnictwo/prokura w CEIDG
-    potwierdzenie przyjęcia wniosku;
-    wezwanie do uzupełniania braków formalnych
-    zmiany w działalności gospodarczej i terminy ich zgłaszania
-    zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej
-    zamknięcie działalności gospodarczej
-    niepodjęcie działalności gospodarczej
-    wykreślenie wpisu przedsiębiorcy z urzędu
-    sprostowanie wpisu w CEIDG
-    ponowne przekształcenie wniosku CEIDG-1
9.    Zarząd sukcesyjny:
-    powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę i po śmierci przedsiębiorcy
-    wpis zarządcy sukcesyjnego do CEIDG i jego uprawnienia w tym zakresie
-    wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego
10.    Archiwizacja dokumentacji związanej z działalnością gospodarczą przez gminy.
11.    Hurtowania danych biznes.gov.pl i wyszukiwanie w CEIDG.
12.    Obowiązki przedsiębiorcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
-    zgłoszenie do ZUS - omówienie obowiązujących druków i złożenia ich razem z wnioskiem CEIDG-1
-    składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
-    preferencje i ulgi w składkach

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha