zaproponuj szkolenia

DOKUMENTOWANIE PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ. PROTOKÓŁOWANIE ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ.

14 czerwca 2024 10:00-14:00

340 zł netto

DOKUMENTOWANIE PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ. PROTOKÓŁOWANIE ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ.

Rada pedagogiczna to najważniejszy organ szkoły, którego zebrania zgodnie z ustawą Prawo oświatowe powinny być protokółowane. Zasady prowadzenia protokołu zebrań rady pedagogicznej określa jej regulamin. W czasie szkolenia zostaną omówione wszystkie sposoby pro-wadzące do spełnienia tego zadania.

Adresaci szkolenia: Nauczyciele wszystkich typów szkół/przedszkoli/placówek oświatowych pełniący funkcję sekretarza (protokolanta) rady pedagogicznej.

Cele szkolenia:
Celem zajęć jest dostarczenie informacji o sposobach i metodach prowadzenia protokolarza ze-brań rady pedagogicznej. Udział w szkoleniu pozwoli Państwu zorganizować i prowadzić to zada-nie zgodnie z obowiązującym prawem, regulaminem rady pedagogicznej oraz zasadami pracy biurowej.
Po zakończeniu zajęć uczestnicy:
1.Znają zasady prowadzenia protokołu z zebrania rady pedagogicznej.
2.Potrafią właściwie prowadzić protokół zebrania.

Wykładowca – Bogdan Żerkowski
Wykładowca przez wiele lat w prowadzący szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, doświadczenie poparte pracą w na różnych stanowiskach w systemie edukacji. Pracował jako nauczyciel matematyki, informatyki i chemii; zajmował kierownicze stanowiska w oświacie oraz pełnił funkcję st. wizytatora Wydziału Strategii Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie. Aktualnie jest nauczycielem dyplomowanym, ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli (specjalności: przedmioty zawodowe, informatyka, zarzadzanie). Jest absolwentem studiów podyplomowych z administracji, informatyki, zarządzania oświatą oraz kursu kwalifikacyjnego z nadzoru pedagogicznego. Został wyróżniony Medalem Komisji Narodowej. Przez ostanie 14 lat pracował jako wykładowca strategiczny; prowadził szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli, rad pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rada pedagogiczna jako kolegialny organ szkoły/przedszkola:
a) kompetencje rady pedagogicznej;
b) regulamin rady pedagogicznej;
c) budowa uchwały rady pedagogicznej;
2. Zasady sporządzania protokołów – pułapki protokołowania: (niedostateczne przygotowanie, własna niepewność, problemy ze słuchaniem, pośpiech, brak notatek, nieprzejrzysta forma, zabarwienie emocjonalne, rezygnacja, nieprofesjonalne sformułowania).
a) Protokółowanie w wersji tradycyjnej.
b) Protokółowanie z wykorzystaniem technologii komputerowej.
c) Podsumowanie – odpowiedzi na pytania.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha