zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA – wdrażanie zmian w 2023 r.

12 kwietnia 2023 09:00-12:00

320 zł netto

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

WYKŁADOWCA:
Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" – wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Korzyści ze szkolenia
• Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozliczaniem KZP po zmianach
• Omówienie zmienionych przepisów prawnych
• Poznanie nowych praktycznych konsekwencji zmian w zakresie ZKP
• Przedstawienie szczegółowych uregulowań dla władz KZP

Profil uczestnika:
• członkowie zarządu, komisji rewizyjnych KZP
• Pracowników działów księgowości,
• Pracowników rozliczających KZP
• członków KZP

PROGRAM:

1. Obowiązkowe zgłoszenia, pisma i druki:
   a) Zgłoszenie do GUS – wypełnianie wniosku;
   b) Wzór wniosku o nadanie REGON;
   c) Pismo do związków zawodowych;
   d) Pismo do pracodawcy;
   e) Polityka rachunkowości;
   f) Sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości.
2. Zmiany Statutu:
   a) Podstawa prawna;
   b) Nazwa;
   c) Oświadczenie o RODO;
   d) Uprawnienia członków;
   e) Obowiązki organów KZP;
   f) Deklaracja o przystąpieniu i jej wypełnienie: kilka osób upoważnionych;
   g) Poręczyciele – nowe ograniczenia;
   h) Zasady udzielenia pożyczek;
   i) Współpraca z pracodawcą – przekazywanie danych;
   j) zasady zmiany Statutu KZP.

3. Funkcjonowanie KZP:
   a) Funkcjonowanie KZP w czasie epidemii – zgromadzenia on-line czy możliwe?
   b) Dokumenty papierowe a elektroniczne zasady wprowadzania
   c) Zadłużenia członków KZP – coraz większy problem praktyczny;
   d) Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a wpływ na funkcjonowanie w KZP;
   e) Zasady związane z RODO;
   f) Dane posiadane przez KZP – co podlega ochronie?;
   g) Procedura dotycząca RODO;
   h) Dokumenty związane z ochroną danych osobowych;
   i) Upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe.
4. Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania KZP:
   a) Sprawozdanie finansowe za 2021 r. – elementy obowiązkowe obecnie i po zmianach
   b) Zdolność sądowa KZP i dochodzenie niespłaconych pożyczek;
   c) Zaliczanie do kosztów podatkowych zakładu pracy wydatków ponoszonych na funkcjonowanie KZP;
   d) Przelewy bankowe – kto ma je ponosić?;
   e) Wynagrodzenie za prowadzenie spraw KZP – czy przysługuje?
   f) Zasady potrącenia z wynagrodzenia zadłużenia pracownika w stosunku do KZP;
   g) Rozliczenie pracownika po wygaśnięciu stosunku pracy i opuszczenia KZP;
   h) Zajęcia komornicze wkładów członków KZP
   i) Organy kontrolujące KZP – kto może KZP kontrolować?.
5. Druki funkcjonujące w związku z działaniem KZP:
   a) deklaracja przystąpienia do KZP;
   b) wniosek o udzielenie pożyczki;
   c) stan konta;
   d) sprawozdania finansowo – statystyczne, w tym Polityka rachunkowości.
   e) rozpatrywanie wniosków o przyznanie pożyczki – problemy praktyczne;
6. Pytania uczestników.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha