zaproponuj szkolenia

Mieszkanie na start – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania - online

18 maj 2021 10:00-13:00

250 zł netto

PROWADZĄCY:
Radca prawny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, były pracownik Gminy Białystok - Zarządu Mienia Komunalnego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, stypendysta Uniwersytetu w Mariborze. Ukończył kursy Szkoły Prawa Niemieckiego organizowana przez Wydziałem Prawa Humboldt Universität zu Berlin oraz Summer School of American Law, organizowanego przez Michigan State University College of Law. Od 2012r. prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców oraz samorządów w ramach kancelarii. Od 2013 r. prowadzi szkolenia i wykłady dla stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorców oraz jst.


 ADRESACI:

 Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, zarządów mienia komunalnego, gospodarki komunalnej, zarządcy nieruchomości, tbs, spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty realizujące program mieszkanie plus.


PROGRAM:

  1. Główne założenia ustawy i definicje
  2. Podmioty mogące uczestniczyć w realizacji programu
  3. Komu przysługują dopłaty i kiedy podlegają wstrzymaniu
  4. Umowa z inwestorem
  5. Rola gminy w programach dopłat
  6. Prawa i obowiązki inwestora
  7. Prawa i obowiązki najemcy
  8. Zasady przeprowadzania naboru
  9. Ustalanie kryteriów pierwszeństwa
  10. Decyzja w sprawie dopłat i droga odwoławcza

 

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha