zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Aktualne regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych do 130 000 zł w teorii i praktyce

29 października 2021 09:00-14:00

290 zł netto

WARSZTATY PRAKTYCZNE


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Aktualne regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych do 130 000 zł w teorii i praktyce


PROWADZĄCY:

  • ukończył Studia Podyplomowe - Prawo zamówień publicznych oraz szereg kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu obejmującego problematykę zamówień publicznych oraz funduszy UE; także w zakresie realizacji i kontroli projektów
    z dofinansowaniem środków UE.
  • Od 16 lat związany z administracją publiczną – obecnie pracownik jednostki kontrolującej oraz doradca w firmach i JST,
  • od 14 lat trener, ekspert, doradca i konsultant zamówień publicznych specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych, kontroli administracyjnej projektów oraz funduszy unijnych.
  • Wieloletni praktyk w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz kontroli w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych i zamówień współfinansowanych ze środków UE zgodnie z ustawą PZP i Wytycznymi.

CEL I ADRESACI SZKOLENIA:

Na szkoleniu zostaną omówione zasady udzielania zamówień do progu 130 000 zł, zgodnie z nową ustawą PZP. Ponadto, prowadzący przybliży zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem konkurencyjności i równego traktowania wykonawców. Zapro-ponuje, jak zmienić wewnętrzny regulamin zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro na regula-min zamówień do 130 000 zł.

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek sektora finansów publicznych realizujących procedury zamówień publicznych do 130 tys. zł, kierowników jednostek ale również dla kontrolerów i osób nadzorujących takie zamówienia.

Uczestnicy w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają przykłady regulaminów udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł.

 


 

PROGRAM SZKOLENIA

1) Regulacje prawne związane z zamówieniami publicznymi do kwoty 130 000 zł.
2) Regulamin udzielania zamówień publicznych do kwoty 130 000 zł - co warto zmienić w wewnętrznych regulaminach udzielania zamówień do 130 000 zł po wejściu w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych?
3) Omówienie przykładowego regulaminu udzielania zamówień publicznych. Obowiązek sporządzenia czy też dowolność?
4) Plan finansowy, plan zamówień publicznych, plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – różnice.
5) Szacowanie wartości zamówienia do 130 000 złotych (orientacyjna wartość zamówienia i szacunkowa wartość zamówienia; planowanie i prawidłowe ustalenie szacunkowej wartości zamówienia; szacowanie wartości zamówienia w zakresie wydatków z budżetu jednostki a wydatków z budżetu projektów dofinansowanych ze środków UE.
6) Sposób wydatkowania środków publicznych przy zamówieniach o wartości mniejszej niż 130 000 złotych: celowość, oszczędność, efektywność wydatkowania środków oraz stosowanie podstawowych zasad udzielania zamówień: równe traktowanie wykonawców, uczciwa konkurencja, jawność postępowania, dokumentowanie przebiegu postępowania.
7) Procedury udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej progu stosowania nowej ustawy Pzp a celowość, oszczędność i przejrzystość dokonywania wydatków publicznych (progi kwotowe i dobór procedury w wewnętrznych regulacjach jednostek budżetowych, w związku z przestrzeganiem przepisów oraz podstawowych zasad gospodarowania środkami publicznymi).
8) Formy przesyłania ofert przez Wykonawców oraz komunikacja Zamawiający – Wykonawca w świetle elektronizacji zamówień publicznych w 2021 roku. W jaki sposób powinna odbywać się komunikacja zamawiających z wykonawcami?
9) Umowy w zamówieniach do 130 000 zł. Elementy przydatne przy tworzeniu umów. Możliwość zmiany umowy, której wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych.
10) Ewidencjonowanie zamówień publicznych – rejestr zamówień jako przydatne narzędzie m.in. usprawniające proces udzielania zamówień publicznych i ułatwiające sporządzenie obowiązkowego rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych o mniejszej wartości.
11) Kontrola i odpowiedzialność za udzielanie „drobnych” zamówień.
12) Dyskusja i odpowiedzi na pytania.


PRZYKŁADOWE REGULAMINY WEWNĘTRZNE ZOSTANĄ PRZEKAZANE Z MATERIAŁAMI SZKOLENIOWYMI.

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha