zaproponuj szkolenia

Online: Analiza raportów SIO dla samorządów - jak wykorzystać raporty w praktyce

19 maj 2023 09:00-15:00

329 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności wykorzystania raportów SIO w Strefie Pracownika. Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego znających co najmniej podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel. Na szkoleniu zostaną omówione dostępne raporty oraz liczne przykłady wykorzystania danych z tych raportów do realizacji zadań w zakresie oświaty w gminie lub powiecie.


PROGRAM:
1.    Omówienie raportów w strefie pracownika. Raporty bieżące – ograniczenia. Raporty na 30 września. Raporty na koniec miesiąca.
2.    Dane RSPO.
3.    Dane z SIO o uczniach i nauczycielach ze źródeł publicznych.
4.    Dane budżetowe na stronie Ministra Finansów.
5.    Uczniowie – oddziały podstawowe i dodatkowe. Dane dziedzinowe uczniów.
6.    Uczniowie – orzeczenia i opinie.
7.    Nauczyciele – umowy i awanse.
8.    Nauczyciele specjaliści. Kiedy można skorzystać z raportu, a kiedy informacje trzeba skorygować?
9.    Weryfikacja danych subwencyjnych przed 15 grudnia.
10.    Raport o uczniach według wag subwencyjnych. Uczniowie do wag na 30 września i uczniowie do wag średniorocznych.
11.    Raport o nauczycielach i ich stopniach awansu. Etat subwencyjny. Etat subwencyjny w przedszkolu – procedura sprawdzania – narzędzia excelowe MEiN. Wpływ błędu w raportach o nauczycielach na wysokość subwencji.
12.    Wykorzystanie raportów SIO do wstępnej weryfikacji poprawności udzielania dotacji oświatowych.
13.    Szacowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych na podstawie raportów.
14.    Szacowanie subwencji ostatecznej.
15.    Rozbicie subwencji oświatowej na szkoły.
16.    Szacowanie metryczki na kształcenie specjalne. Szacowanie wartości „Śinne”.
17.    Raporty z SIO, a dane z arkusza organizacji.
18.    Samorząd na tle innych samorządów. Wydatki na ucznia. Procentowy poziom dopłat ze środków własnych. Średnia wielkość oddziału szkoły lub przedszkola. Kluczowe statystyki do finansów. Czy moi sąsiedzi radzą sobie lepiej ode mnie?
19.    Kontrola obowiązku szkolnego. Nieoczywista funkcjonalność SIO.
20.    Wprowadzanie danych do nowego SIO w kontekście naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu. Aspekty merytoryczne dotyczące wprowadzania danych do nowego SIO.
21.    Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przy wprowadzeniu danych do subwencji.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha